Časť centrálnej mestskej zóny v okolí bývalého OD Tesco dostane v najbližších rokoch novú tvár. Niekoľko projektov vytvorí novú modernú zástavbu, ktorá zmení tvár tejto časti mesta.

Na január 2018 je ohlásený začiatok výstavby polyfunkčného objektu Townhill na Tabáni, ktorý bude pozostávať z obytných blokov, administratívy a obchodných jednotiek. Po dostavbe vznikne nová ulica - Hornotabánska. Na Piaristickej ulici pribudne svetelná signalizácia.

V budúcom roku je pravdepodobný aj začiatok výstavby projektu Nový Orbis, ktorý prinesie dva bytové domy a administratívu. Kino sa nezachová.

Bývalé OD Tesco ukončilo svoju prevádzku dňa 31. júla 2017. Budovu odkúpil majiteľ zo Žiliny, po prestavbe bude spoločnosť Tesco len v prenájme súčasťou nového objektu. Detaily zatiaľ nie sú známe. Majiteľ doteraz neinformoval o zámere. Na Mestskom úrade v Nitre bola predložená štúdia, ktorá ale nie je v súlade s územným plánom, bude teda musieť byť prepracovaná.

Novým doteraz nepredstaveným zámerom je Polyfunkčný dom MAJÁK. Navrhovaný objekt je situovaný v nároží ulíc Štúrova – Štefánikova pred OD TESCO, v polohe dnešnej trávnatej plochy a autobusovej zastávky. Pozemok svojou polohou približne kopíruje nárožnú budovu pôvodnej historickej zástavby asanovanej v 70-tych rokoch minulého storočia.

Plánovaná výstavba v CMZ Nitra

Letecký pohľad

Tabáň Townhill Nitra Tabáň Townhill NitraZdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk