Do Priemyselného parku Nitra - Sever mieri aj spoločnosť G-TES. Zaoberá sa výrobou lisovaných výrobkov z kovových materiálov, ktoré sú určené pre karosérie vozidiel v automobilovom priemysle. V Nitre si plánuje postaviť výrobnú halu spolu s vybavením, administratívou a skladom.

Celková rozloha navrhovanej činnosti: cca 100-tisíc m2
Výrobná hala: 15 250 m2
Začiatok výstavby: marec 2018 (predpoklad)
Začiatok prevádzky: august 2019 (predpoklad)
Približné náklady: 25-miliónov eur
Počet pracovných miest: 110, z toho 22 administratíva, 88 vo výrobe

Umiestnenie závodu v PP Sever

G-Tes Nitra, lokalizáciaZdroj: Nitralive.sk, enviroportal.sk