Dobrý deň pán Šabík, ďakujem za ochotu odpovedať na niekoľko otázok ohľadom výstavby v centre Nitry. Téma veľmi aktuálna, otázky som pripravil ako reakciu na zverejnenie výsledkov architektonickej súťaže projektu "Polyfunkčný dom, Štúrova ulica"

Téma výstavby v Nitre je ako iste viete veľmi citlivá. Potvrdzuje sa to pri každom novom ohlásenom zámere. Verejnosť vníma v podstate akúkoľvek výstavbu v centre Nitry s odmietaním. Potvrdilo sa to napríklad pri projektoch City Park, Tabáň, ale aj včera, kedy som zverejnil výsledky architektonickej súťaže projektu "Polyfunkčný dom, Štúrova ulica". Ako to vnímate Vy? Máte skúsenosti z iných miest, kde by bola situácia podobná? Ako sa v tom prípade rieši výstavba? Vysvetľuje sa ľudom potreba mesto budovať, revitalizovať? Alebo je to všetko na úradoch?

✔ Ďakujem pekne za otázky. Myslím si, že reakcie verejnosti na čokoľvek, čo sa v meste deje, sú prirodzené a mne sa zdá, že je to dobrý signál. Napríklad taká drobnosť ako hodiny na stĺpe na hlavnej križovatke. V Prahe alebo Berlíne by si to nikto ani nevšimol. V Nitre to bola téma aj pre mienkotvorný týždenník. Myslím, že je to jasný signál, že ľudí zaujíma, čo sa v ich okolí deje. Je správne komunikovať a vysvetľovať. Je potrebné si uvedomiť, že pozemok, o ktorom sa bavíme, je v územnom pláne navrhnutý na zastavanie od roku 2003. V tejto polohe sa zástavba nachádzala aj v historickom kontexte, existujú fotografie, ktoré tento stav dokumentujú. Ide teda o doplnenie historického pôdorysu mesta, o proces, ktorý vedie k takzvanému kompaktnému mestu. Vo Švajčiarsku okolo každého projektu existuje veľmi živá diskusia a dôležité domy, predtým než ich schvália, majú vo zvyku najprv postaviť ich maketu- obrysy budúcej stavby v mierke 1:1 na mieste. Aby ľudia vnímali, čo ten nový vstup do prostredia urobí so svojim okolím. To je samozrejme úplne iná spoločnosť, s inou históriou a finančnými prostriedkami, avšak tá potreba komunikovať o tom, ako bude naše spoločné, ľuďmi vytvárané životné prostredie vyzerať, je fascinujúca. Veď čo iné, ako ľudskou činnosťou vytvárané mesto, vieme ovplyvniť? Som úprimne presvedčený o tom, že diskusia je správny nástroj. To, že väčšinou ľudia reagujú negatívne a veľmi impulzívne, treba brať s pochopením. 70 rokov sa ich nikto na nič nepýtal a teraz majú možnosť sa vyjadriť. Sociálne siete sú však prostredie, kde sa dá v podstate veľmi komfortne napísať čokoľvek. Aj hanlivé vyjadrenia, ktoré nemá autor výroku o čo oprieť. Som presvedčený o tom, že keby sa diskutujúci mali argumentačne postaviť zoči voči členom poroty včera zverejnených výsledkov súťaže, viac by zvažovali, čo povedia.

Polyfunkcia Štúrova, Nitra, vizualizácia


Od architektonickej súťaže je ďaleko k samotnej realizácii. Na vizualizáciách vidím veľkú plochu zelene v časti pri križovatke s Tabáňou, stromy sú zakreslené aj vzadu medzi budovou a OD Tesco a tiež v priestore pri križovatke Mlyny. Oproti dnešnému stavu je to značný nárast. Budete trvať na tom, aby sa projekt a teda aj zeleň zrealizovala tak ako vo vizualizáciách? Alebo je to ešte predmetom rokovaní?

✔ Áno, od súťaže k realizácii je veľmi dlhá cesta, avšak pred rokom som si len predstavoval, že by sa nám podarilo presvedčiť súkromného investora, aby zorganizoval anonymnú architektonickú súťaž pre svoj projekt. Dnes, po roku, tu máme v Nitre výsledok anonymnej architektonickej súťaže, ktorú zorganizoval súkromný investor v spolupráci s ÚHA, a súťažné podmienky overila Slovenská Komora Architektov (SKA). To nie je vôbec samozrejmosť! Ono je to dosť drahá a časovo náročná záležitosť. To, aby pochopil, že je to preňho dobré, dalo dosť veľa námahy, presviedčania a argumentácie. Povedal by som, že je to prejav vyššieho stupňa kultúrneho vývoja, aby privátny investor investoval do toho, aby dal dohromady súťaž, ktorú overila SKA. Aby prišli kvalitní porotcovia, ktorí diskutovali o osemnástich návrhoch. Veď bez tohto procesu, ktorý trval osem mesiacov, by sme sa nemali teraz o čom baviť. Teda myslím o tomto konkrétnom počine. Ja to vnímam ako dosť veľký posun vo formovaní spoločenského diskurzu. Zeleň, tá ktorá sa vytratila z našich ulíc, je veľmi potrebná. Aleje, ktoré lemovali ulice, sú z hľadiska zmierňovania dopadov zmeny klímy nenahraditeľné. Chceme Nitru posúvať k udržateľnému vývoju. Hovoriť a konať v intenciách zelenej a modrej infraštruktúry. Uvedomujeme si, že napriek tomu, že Nitra je jedno z najzelenších miest na Slovensku, zeleň nám chýba. A je to práve absencia alejí, ktoré tu kedysi boli a my sme ich zlikvidovali. To je práve ten dôležitý moment, prečo vnímame naše mestá ako vyprahnuté, bez zelene, napriek tomu, že máme tej zelene veľmi veľa. Myslím percentuálne. Avšak to, že sa nám zle pohybuje po uliciach, z ktorých zmizli stromy, to je kľúčový moment vo vnímaní. Nie je v ľudských silách za rok vrátiť stromy tam, odkiaľ boli systematicky vytláčané 70 rokov. Je to proces, z ktorého však nesmieme zísť. Bola by veľká chyba, keby sme na tento moment rezignovali kvôli všetkým prekážkam, ktoré za tých 70 rokov vznikli. Budeme trvať na tom, aby sme hľadali možnosť pre existenciu stromov aj v priestore pred touto novou budovou.

Štúrova ulica, Nitra


Ako bude riešená doprava? Ľudia argumentujú tým, že už teraz po výstavbe Tabáne bude problém. Viem, že mesto pracuje aj na "malom južnom obchvate". Podľa môjho názoru by sme mali hľadat problém v chýbajúcich komunikáciách, nie vo výstavbe budov v meste.

✔Obrovský problém Nitry je to, že sme dovolili, aby sa rozrastala do extravilánu. Veľmi rád používam príklad Barcelony ako kompaktného mesta. Barcelona aj Nitra majú rozlohu 100 km2. V Barcelone žije 1,5 milióna ľudí a v Nitre 80.000. To sú obrovské nepomery. Z výsledkov analýz Plánu Udržateľnej Mobility pre Nitru vieme, že najväčšie percento áut prichádza do centra mesta ráno zo satelitov a poobede sa z centra presúvajú naspäť. Čiže sa nám podarilo vytvoriť absolútne nefunkčný model mesta, ktoré ľudia neobývajú. Takýto vývoj v Nitre, ktorá má najvyššie percento zástavby rodinnými domami spomedzi väčších miest Strednej Európy, je neudržateľný. Potrebujeme sa vrátiť ku kompaktnému mestu, mestu krátkych vzdialeností, keď ľudia budú žiť aj v centre mesta. Nie do centra len prichádzať na svojich autách za prácou. Paradoxne, práve návrat bývania do centrálnej zóny, to, že človek má v pešej dostupnosti bývanie, prácu, oddych, môže viesť k zníženiu používania áut. Kľúčom sú kvalitné, čisté chodníky s alejami, kvalitná hromadná doprava a kvalitné cyklotrasy po meste. Mesto je najväčší vynález ľudstva. Mestá súčasnosti sú značky, ktoré súťažia o kvalitného občana. Mali by sme sa snažiť vytvárať životné prostredie okolo seba tak, aby kvalitní ľudia z Nitry neodchádzali, ale naopak, prichádzali sem žiť. Dopravné riešenie bolo súčasťou súťažných podmienok. Bližšie je možné naštudovať si ho v situácii predmetného riešenia. Pokiaľ ide o malý južný obchvat, je to veľmi potrebná cestná komunikácia, ktorá by zabezpečila možnosť obísť hlavnú križovatku/ centrum mesta z južného smeru. Tu sme dosť zmeškali vlak a riešenie je zrejme na dlhé roky. Chceme sa však sústrediť na realizáciu zjazdu z R1 na križovatke Výstavisko. To je veľmi dôležitý uzol, ktorý zabezpečí plynulosť premávky počas veľtrhov. Všetci návštevníci mimo Nitry, ktorí prichádzajú na Výstavisko Agrokomplex, totiž zákonite prechádzajú cez centrum mesta a pravidelne zahlcujú Chrenovú. Vybudovaním napojenia na R1 cez križovatku Výstavisko s predĺžením Akademickej odľahčíme tento nápor. Dáta sú jasné- počas roka výstavisko Agrokomplex navštívi ročne 800 000 ľudí. To nie je malé číslo.

Po súťaži by malo nasledovať dopracovanie projektu, možno EIA, územné a stavebné konanie, jednanie s pamiatkármi a Útvarom hlavného architekta na MsÚ v Nitre atď. Máte informácie od investora, či je tento projekt reálny a či začne na ňom pracovať v najbližších mesiacoch? Kedy by bol odhadom reálny začiatok výstavby?

✔ Samozrejme, tak ako každý iný projekt, aj tento, čaká presne rovnaký proces schvaľovania. Predpokladám, že ak investor podstúpil pomerne zložitý proces súťaže, tak to robil s predsavzatím, že chce objekt zrealizovať. Vo všeobecnosti proces prípravy trvá jeden a pol roka. Ak ide všetko ako má ísť. Táto parcela je podľa územného plánu určená na zástavbu už od roku 2003, takže z hľadiska pripomienkovania ÚHA pôjde skôr o detaily. Nepredpokladám vážne vstupy do víťazného návrhu. Boli sme pri tvorbe súťažných podmienok.

Výstavba tejto budovy je povedal by som priamo spojená so zámerom mesta Nitra predĺžiť pešiu zónu po križovatku Štefánikova x Štúrova. Všimol som si to aj v jednom z návrhov. Využil by som teda príležitosť a spýtal sa na zámer predĺžiť pešiu zónu. Pracujete už na tom? Bude sa robiť nejaká štúdia? Ako bude organizovaná doprava v predmetnej novej časti? Bude vylúčená doprava? Aký zámer je s Palárikovou ulicou?

✔ Na predĺžení pešej zóny pracujeme vyše roka. Prakticky od môjho nástupu do pozície hlavného architekta. Je to jedna z priorít, ako oživiť centrum mesta. Dopravné riešenie bude jedným z kľúčových momentov pre celé územie. Je to dosť komplikovaný a komplexný problém. Komunikujeme s Krajským dopravným inšpektorátom, spoločnosťou ARRIVA, aj s investormi, ktorí budú mať v tomto území zdieľaný verejný priestor. Veľmi dôležitým partnerom na diskusiu bude aj Krajský Pamiatkový Úrad, nájsť spoločnú reč je pre nás kľúčové. Po odsúhlasení konceptu riešenia bude tento náš návrh predstavený verejnosti a na základe verejnej diskusie budú zostavené súťažné podmienky pre verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž. Súťažiť však chceme priestorové riešenie, ktoré bude vygenerované procesom, ktorý som opísal vyššie. My sami vieme, čo potrebujeme, chceme to mať dopredu odkomunikované a súťaž môže už len vylepšiť v podstate odsúhlasený koncept. Taká je naša predstava.

Palárikova ulica, Nitra


Mám informáciu, že bolo k téme predĺženia pešej zóny rokovanie. Môžete s nami zdieľať závery?

✔ Rád predstavím celý koncept riešenia, keď bude odsúhlasený kľúčovými aktérmi procesu. Rokovania prebehli zatiaľ len s niektorými a nerád by som spôsobil nedorozumenie. Nachádzame sa v procese tvorby konceptu a hovoriť o niečom, čo nie je jasné a odkomunikované tak, ako to má byť, nie je správne. Ďakujem za pochopenie.

Oproti pozemku pri OD Tesco je známa pamiatka - budova tržnice. Časť chodníka práve oproti budúceho polyfunkčnému objektu je v zlom stave - je to akýsi zhluk opravených výtlkov, absolútne nevhodný do centra mesta. Zaujímalo by ma, či má mesto určený presný typ/vzor dlažby, ktorú musia investori dodržať? Pýtam sa z toho dôvodu, že teraz pri Tabáni bude osadená nejaká dlažba, pri Orbise bude tiež nejaký typ dlažby. Bude dlažba v prípade výstavby budovy rovnaká? Použije potom mesto takú dlažbu aj v okolí tržnice? Na Štefánikovej popri tržnici a oproti v okolí Mlynov je opäť nejaký typ dlažby.

✔ Pomôžem si pri tejto téme príkladom zo života. V rokoch 2002- 2003 som pracoval na jednom projekte v Prahe, na námestí I. P. Pavlova, v centre mesta. Praha mala v tom období chodníky a verejné priestory v podobnom stave ako Nitra v roku 2020. Oni v tom období prijali materiál, ktorý hovoril o použití presného typu dlažby, ktorý musia investori použiť pri budovaní. Za tých 20 rokov má Praha verejný priestor krásne vybudovaný. Nechcem porovnávať Prahu s Nitrou, hovorím len o potrebe mať dlhodobý plán, ktorý budeme dodržiavať. Áno, sme svedkami absolútne nekoordinovaného, chaotického, nesystematického plátania a sanovania dier, výtlkov a bublín na asfaltových plochách v Nitre. Dlhodobo. Nájdeme príklady, kedy na úseku 500 metrov nitrianskeho chodníka je použitých desať a viac typov materiálov. Mesto je opotrebované, vybývané, bez plánu pre úpravu verejného priestoru. Hneď po mojom nástupe sme začali pracovať na tom, aby Nitra mala Manuál verejných priestranstiev. Je to komplexný materiál, ktorý presne popisuje, ako postupovať pri budovaní verejného priestoru. Minulý týždeň sme vybrali spracovateľa tohto Manuálu. Chceme s ním začať hneď komunikovať a začať s budovaním toho, čo nás čaká v blízkej dobe. Či už ako Mesto Nitra investor, alebo ako partner pre určenie dláždenia verejných priestranstiev pre súkromných investorov. Orbis sa nás pýtal sám, Tesco vyzveme na spoluprácu. V blízkej dobe uvidíme plody tejto potrebnej činnosti.

Ďakujem za Váš čas a odpovede.


OD Tesco Nitra, vizualizáciaZdroj: Nitralive.sk