Ubytovaciu kapacitu internátov UKF v Nitre v novom akademickom roku rozšíril Študentský domov Brezový háj. Internát v krásnom prírodnom prostredí, blízko k ostatným objektom UKF i centru mesta, je ultranízkoenergetickou budovou zaradenou do energetickej triedy A1.

Internát študentom UKF v Nitre ubytovanie poskytol už od 1. septembra. 
Nový študentský domov sa nachádza na Nábreží mládeže 1 na Chrenovej 1, má ideálnu polohu vzhľadom na dostupnosť ostatných budov UKF, centra mesta, ale aj z hľadiska možností aktívneho trávenia voľného času - v jeho bezprostrednej blízkosti je brezový háj, neďaleko mestský park, športoviská, divadlo, kino... 


Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre svojim študentom momentálne ponúka ubytovanie v troch internátoch. Ich celková kapacita je spolu 1 969 miest – z toho ŠD Zobor poskytuje ubytovanie pre 1 179 študentov, v ŠD Nitra možno umiestniť 395 študentov a aktuálne zrekonštruovaný ŠD Brezový háj má kapacitu tiež 395 miest. 
Okrem internátov UKF v Nitre môžu študenti využiť aj ubytovanie v zmluvných zariadeniach našej univerzity – v Školskom internáte pri SOŠ potravinárskej na Cabajskej 10, vo Farskej ubytovni Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre na Fraňa Mojtu 10 a v Hoteli Agroinštitút na Akademickej 4.

Budova ŠD Brezový háj bola postavená v roku 1964 a pôvodne slúžila ako internát Stavebného učilišťa v Nitre. V posledných 15 rokoch bola prakticky nevyužívaná, resp. používaná iba v obmedzenej miere. UKF tento objekt do svojho majetku nadobudla v marci 2012. Celková oprava budovy ŠD Brezový háj sa začala v auguste 2019, koncom júla tohto roka finišujú stavebné rekonštrukcie, zariadenie nábytkom a ďalšie potrebné vybavenie objektu bude ukončené koncom augusta.

„Študentský domov Brezový háj s kapacitou 395 osôb má jedno podzemné podlažie a osem nadzemných podlaží. Pre študentov sú k dispozícii 2- a 3-posteľové izby. V prvom podzemnom podlaží sa nachádza 5 ubytovacích buniek, primárne určených pre študentov doktorandského štúdia, a 1 ubytovacia bunka s bezbariérovou izbou pre zdravotne znevýhodnených študentov. Ubytovaciu bunku tvoria dve 2-posteľové izby, ktoré majú spoločné sociálne zariadenie a kuchynku s chladničkou.“

Realizácia stavebných úprav ŠD Brezový háj bola kofinancovaná z projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov UKF v Nitre“, ITMS kód 310041U599, v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2018-48 operačného programu „Kvalita životného prostredia“.

UKF internát Brezový háj UKF internát Brezový háj UKF internát Brezový hájZdroj: UKF, Foto: Mgr. Peter Hrobár – riaditeľ Študentských domovov UKF