V stredu, 7. 9. 2022 o 13:00 hod. prebehne odovzdanie budovy kina Palace pre začatie rekonštrukčných prác firme Ellio, spol. s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania. O tom, aká bude nová podoba Palace, rozhodla na základe súťaže odborná porota na jeseň v roku 2019.

Objekt je dielom architekta Fridricha Weinwurma z roku 1925. Spoločnosť Livinark s.r.o., ktorá vyhrala súťaž, sa svojim návrhom rozhodla priblížiť k pôvodnému vizuálnemu riešeniu. Rekonštrukcia vo výške približne 2,7 milióna eur (95% financovaných z EÚ + 5% financovanie mesta Nitra) bude dokončená do konca roka 2023.

Novú podobu, okrem samotnej budovy bývalého kina Palace, ktorá je 13 rokov nepoužívaná, dostane aj jej okolie. V zadnej časti ožije priľahlá záhrada, prednú časť ozvláštni kaviareň s terasou a prepojením do verejného priestoru - novú pešiu zónu Radlinského. Vo vnútri sa bývalá kinosála premení na modernú variabilnú multifunkčnú sálu s prepracovanou zvukovou a svetelnou réžiou.

„Zaujímavé bude aj technické vybavenie, ktoré bude obsahovať: javiskové zdvíhacie zariadenia, vrátane ovládania, modernú javiskovú a hľadiskovú techniku, umožňujúcu vytvoriť variabilné javisko a hľadisko, scénické osvetlenie, projekčnú plochu, elektroinštaláciu javiskovej techniky, kamery na zachytenie live predstavení, koncertov a podobne,“ objasňuje riaditeľka Kreatívneho centra Nitra Katarína Živanović. Proces obnovy 4 budov na Martinskom vrchu a kina Palace je súčasťou aktivít Kreatívneho centra Nitra (KCN), na ktoré mesto Nitra dostalo celkovú sumu viac ako 15 mil. eur. Mesto sa na financovaní projektu podieľa vo výške 5 %. Aktivity KCN nezahŕňajú len rekonštrukciu historických budov, ale aj programy pre prípravu kreatívcov na podnikanie, ich prístup k verejnosti, stáže a viac ako 80 verejných kultúrno-umeleckých programov, ktoré sa v Nitre budú konať do konca roka 2023.


Fotogaléria: budova kina Palace na Radlinského ulici

Kino Palace, Radlinského Kino Palace, Radlinského Kino Palace, Radlinského Kino Palace, Radlinského Kino Palace, Radlinského Kino Palace, Radlinského Kino Palace, Radlinského Kino Palace, Radlinského Kino Palace, Radlinského Kino Palace, RadlinskéhoZdroj: mesto Nitra, foto Nitralive.sk