V roku 2021 sme mali na Nitralive článok, ktorý informoval o zámere výstavby objektu rýchleho občerstvenia siete Burger King v blízkosti OC Galéria Nitra na Bratislavskej ulici. Za zámerom stála spoločnosť M.J.A.BK s.r.o., ktorá chcela pozemky od mesta Nitra odkúpiť. Predaj bol schválený zastupiteľstvom v roku 2021, mesto vznieslo požiadavku na dopracovanie geometrického plánu, ktorý určí novú výmeru pozemkov.

Na júnové zastupiteľstvo je predložený materiál, ktorý už hovorí o zámere postaviť na rovnakom mieste objekt rýchleho občerstvenia siete KFC spolu s drive thru. Pre upresnenie lokality, ide o pozemky medzi hlavnou cestou na Bratislavskej ulici a parkoviskom OC Galéria Nitra. V dotyku s pozemkami je existujúci chodník vedúci ku kruhovému objazdu na Štúrovej ulici. Zámerom mesta je vybudovať tu v budúcnosti cyklochodník a alej stromov. Aktualizácia: Predaj pozemkov bol zastupiteľstvom schválený.

Burger King Nitra, pozemok

Po odpredaji pozemku bude nasledovať stavebné konanie. Začiatok výstavby je nateraz neznámy.Zdroj: Nitralive.sk