Bytový komplex Brezový Háj na Chrenovej

Na jeseň v roku 2010 sme Vás informovali o pripravovanej výstavbe bytového komplexu Brezový Háj. Pôvodný plán hovoril o začiatku výstavby v mesiaci apríl 2011. Na webovej stránke mesta sa objavila žiadosť na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Navrhovateľom je Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra zastúpená splnomocneným zástupcom - spoločnosťou BB Development, s.r.o.

V žiadosti sa spomínajú 4 bytové domy s výškou 4, 5 a 6 podlaží. Nájdeme tu aj multifunkčné športovisko a detské ihrisko. Chýbať by nemali ani wellness centrum, kaviarne a kancelárie. Vjazd ku komplexu bude z Lomnickej ulice. Parkovanie bude v podzemnej garáži, kde je navrhnutých 181 miest, pred samotnými bytovkami bude 68 miest. Na susedných pozemkoch sa nachádza predajňa Toyota a hospic Dom pokoja a zmieru u Bernadetky.

Rímskokatolícka cirkev je investorom aj projektu Polyfunkčný dom Fraňa Mojtu č.26, Nitra. Podľa viacerých čitateľov nášho portálu je táto budova necitlivo zasadená do okolitej zástavby.


Brezový Háj - vizualizácia z roku 2008

Bytový komplex Brezový Háj Nitra


Polyfunkčný dom na ulici Fraňa Mojtu

Polyfunkčný dom Fraňa Mojtu Nitra

MapaZdroj: Nitra.sk, Vizualizácie: Barak.sk