Namiesto pôvodne plánovanej paroplynovej elektrárne bude v Nitre plynová

Investor Mestská elektráreň Nitra, a.s. plánoval postaviť elektráreň na báze paroplynového cyklu. Nakoniec sa rozhodol pre zmenu. Elektrickú energiu a teplo bude vyrábať prostredníctvom vysokoúčinných plynových motorov.

Investor: Mestská elektráreň Nitra, a.s. Sídlo: Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra

Kde sa bude nová elektráreň nachádzať? V mestskej časti Chrenová, v areáli bývalej mazutovej kotolne. Územie je ohraničené zo severovýchodu pozemkami SPU Nitra; na juhovýchodnej strane parcelami vodného toku Selenec; z juhozápadnej strany cestou a pozemkami záhradkárskej osady a zo severozápadu zberovým dvorom mesta Nitra a príjazdovou komunikáciou.

Výkon: Zdroj elektrickej energie je tvorený 6 piestovými plynovými jednotkami o výkone 9,7MWe. Ako celok bude zdroj v prevádzke na určenom výkone Pb s možnosťou poskytovania podporných služieb pre elektrizačnú sústavu v rozsahu ±20 MWe.

Zamestnanosť: do 30 vysokokvalifikovaných pracovných miest

Parkovacie miesta: minimálne 20

Začiatok výstavby: 2011

MapkaZdroj: EIA ENVIROPORTÁL, titulná vizualizácia - cee.siemens.com