V roku 2015 realizovalo Mesto Nitra nasvietenie ďaľších priechodov pre chodcov, z Mestského úradu v Nitre sme si vyžiadali zoznam a náklady.

- Párovská ulica (pri obchodných domoch)
- Ďurková ulica (pri OD LIDL)
- Dolnočermánska ulica (priechod spájajúci OD LIDL s nákupným centrom FAMILY)
- Dolnozoborská ul. – Chmeľová dolina (k parku)
- ul. B. Slančíkovej (pri škole)
- Levická ulica (pri škole)

Cena: 34.748,00 € s DPH

Mesto žiadalo dotáciu na nasledovné priechody, nakoľko dotácia nebola schválená mesto vyčlenilo vlastné zdroje aj na nasledovné priechody:

- Dolnočermánska ulica – priechod od obytných domov k parku za obchodným centrom
- Štúrova ulica – priechod HyperTesco k zástavke MAD (na priechode pre chodcov od Hypermarketu k zástavke budú okrem nasvietenia umiestnené aj aktívne dopravné gombíky)
- Hollého ulica

Cena: 22.290 € s DPH


Priechod Dolnočermánska medzi Lidl a Family center

Priechod pre chodcov Dolnočermánska ulica Nitra Priechod pre chodcov Dolnočermánska ulica Nitra


Priechod Dolnočermánska pri parku

Priechod pre chodcov Dolnočermánska ulica Nitra


Priechod Hollého

Priechod pre chodcov Dolnočermánska ulica Nitra Priechod pre chodcov Dolnočermánska ulica Nitra


Priechod Párovská

Priechod pre chodcov Dolnočermánska ulica Nitra


Priechod Párovská pri Lidl

Priechod pre chodcov Dolnočermánska ulica Nitra


Nasvietený priechod pribudol tiež na Kláštorskej za križovatkou s Chmelovou dolinou

Priechod pre chodcov Kláštorská ulica Nitra


Pohľad na priechod na Dolnozoborskej ulici

Priechod pre chodcov Dolnozoborská ulica Nitra


Mapa nasvietených priechodov v Nitre

- žltou: existujúce
- zelenou: nasvietené v 2015

Zdroj: Nitralive.sk