Mesto Nitra opraví parkovisko na Chrenovej pred atletickým štadiónom. Parkovisko je dlhodobo v zlom stave a pôjde o jeho súvislú rekonštrukciu. Predbežná cena prác je vyčíslená na sumu 215-tisíc €.

Návrh na opravu parkoviska podal primátor Jozef Dvonč.

Na otázku z akého dôvodu bolo toto parkovisko zaradené medzi investície odpovedal: "Z toho dôvodu, že parkovisko je v dosť dezolátnom stave a je to odstavné parkovisko pre autobusy pre Agrokomplex, to znamená vieme ho zrealizovať v rámci konzorcia ešte do výstavy Agrokomplex."

Parkovisko využívajú obyvatelia priľahlého výškového bytového domu, je vstupom na atletický štadión, vstupom k bytovému domu Olympia.

Okrem osobných áut ho momentálne využívajú aj majitelia nákladných vozidiel, toto sa však zmení a nákladné autá budú vylúčené. Povolený vjazd budú mať len osobné autá a autobusy. Zmena nastane po úpravne VZN (Všeobecne záväzné nariadenie).

Oprava chodníka, ktorý vedie popri parkovisku nie je súčasťou rekonštrukcie, bola však súčasťou investičných akcií, ktoré odsúhlasili poslanci v júni 2016.

Takto vyzerá parkovisko - výtlky, vzadu parkujúce kamióny. Opravu potrebuje nutne aj chodník.

Bytový dom Chrenová Bytový dom Chrenová Bytový dom Chrenová Bytový dom Chrenová


Bytové domy

Na časti pozemku pri výškovom paneláku sa dlhšie uvažuje s výstavbou. V roku 2009 sa uvažovalo nad administratívnou budovou, aktuálny zámer hovorí o výstavbe bytových domov Chrenová.

Podľa územného plánu bol tento pozemok pôvodne určený pre športovú vybavenosť a bývanie, v roku 2013 však poslanci odsúhlasili zmenu a pozemok je možné využívať len na parkovanie áut. Spoločnosť Zipcity, ktorá plánuje postaviť bytovky však podala žiadosť na stavebný úrad ešte pred touto zmenou. Je teda nakoniec možné, že časť parkoviska, ktoré prejde rekonštrukciou nakoniec nahradia spomínané bytové domy. Proti zástavbe parkoviska bola spísaná petícia.

Bytový dom Chrenová Bytový dom Chrenová Bytový dom Chrenová Bytový dom Chrenová Bytový dom Chrenová

Zvukový záznam zo zastupiteľstvaParkovisko po rekonštrukcii

Parkovisko Chrenová atletický štadión - po rekonštrukcii Parkovisko Chrenová atletický štadión - po rekonštrukcii Parkovisko Chrenová atletický štadión - po rekonštrukcii Parkovisko Chrenová atletický štadión - po rekonštrukcii Parkovisko Chrenová atletický štadión - po rekonštrukcii Parkovisko Chrenová atletický štadión - po rekonštrukciiZdroj: Nitralive.sk, vizualizácie Zipcity