Výstavba cyklotrasy z Klokočiny od Family centra cez Borinu po autobusovú stanicu je pred dokončením. Zatiaľ chýba osvetlenie na Borine, ako problematické sa ukazuje celkové naprojektovanie cyklotrasy a pred odovzdaním do užívania bude potrebné odstrániť nedostatky.

Prvé nedostatky si všimli občania, fotografie so sťažnosťami sa objavili napríklad na FB stránke Klokočina - problémy obyvateľov. Pri výstavbe resp. rozšírení chodníka na úrovni Family centra a ďalej na Dolnočermánskej bola poškodená dlažba - chodník je na viacerých miestach prepadnutý a zvlnený.

V stredu 3. apríla 2019 sa uskutočnilo preberacie konanie za účasti obyvateľov, zástupcov mesta a zhotoviteľov stavby. Projekt okrem koncepčných problémov obsahuje aj drobné nedostatky a nedokončené práce. Tie účastníci obhliadky zdokumentovali a zhotoviteľ diela, spoločnosť Eurovia, sa zaviazal pripomienky zapracovať. "Všetky drobné vady a nedokončené práce sú súčasťou zápisu. Realizovať ich budeme postupne tak, aby sme ich mali do 30. apríla hotové,“ povedali priamo na mieste zástupcovia spoločnosti Eurovia. Po realizácii pripomienok bude nasledovať ďalšia obhliadka cestičky pre chodcov a cyklistov Klokočina – Borina – Autobusová stanica. Vyjadrenia zástupcov mesta si môžete prečítať na konci článku.

Po cyklotrase som sa bol previezť na bicykli a k fotkám pridávam svoje subjektívne dojmy.


Relive 'Cyklotrasa Dolnočermánska (Family center) - Borina -AS Nitra'
Cyklotrasa začína pri stanovisku taxislužby na autobusovej stanici. Hotový je chodník aj LED osvetlenie. V tomto mieste by malo byť aj cyklodepo. Trasa smeruje cez železničné priecestie, Železničiarsku ulicu, popri kruhovom objazde hore cez Slnečnú ulicu na Borinu. Na Železničiarskej ulici je v jednom mieste užší chodník, ináč je prejazd bez problémov. K tejto časti nemám výhrady. Hlavne na Borine si všimnite ešte nedokončené verejné osvetlenie - chýbajú stĺpy.

Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto


Prejazd po tejto časti je dosť obtiažny a nekomfortný - v prípade, že by cyklista jazdil presne po vyznačenej trase, v pravej časti potom prekvapí príprava na osadenie stĺpu verejného osvetlenia, ktorý bude v strede chodníka.

Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto7 Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto


Na Červenovej ulici oproti mestskej hale zvyknú počas športových podujatí parkovať autá, verím, že to nebude pokračovať. Ináč bude tento chodník v krátkej dobe poškodzovaný.

Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto


Na Dolnočermánskej ulici je cyklotrasa vedená poza zastávku MHD. Označník bol presunutý zo stredu chodníka na kraj. V tomto úseku až po Family center bola poškodená pri výstavbe dlažba - chodník tu bol rozšírený.

Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto


Nový úsek nenadväzuje na cyklochodník vedúci na Hviezdoslavovu triedu - je potrebné ich prepojiť

Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto


Poškodený chodník...

Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto


Vyjadrenia zástupcov mesta po obhliadke cyklotrasy

„Sme veľmi vďační za každý zrekonštruovaný chodník a za každý meter cyklotrasy. Po oboznámení sa so situáciou priamo v teréne však musím konštatovať, že je tu hneď niekoľko otáznikov. V prvom rade sa musíme spýtať sami seba, kto tento projekt zadával, následne, prečo bol takto navrhnutý a kto ho v navrhovanej podobe odsúhlasil. Je nemysliteľné, aby bol v strede zdieľaného chodníka pre cyklistov a peších stĺp verejného osvetlenia, aby v projekte chýbalo 2 200 metrov štvorcových asfaltu alebo, aby sme ignorovali, že časti chodníka sa prepadávajú. Či už je problém u nás na úrade, v projektantovi alebo je to kombinácia faktorov, nájdeme príčinu a vyvodíme dôsledky,“ hovorí primátor Nitry Marek Hattas.

Jedným z poslancov, ktorí si spolu s primátorom prešli celú trasu, bol aj Pavol Obertáš. „Mesto Nitra by sa malo poučiť z chýb, ktoré vznikli v minulosti a preniesť zodpovednosť na projektantov. Dnes sme od stavebného dozoru opakovane počuli, že projektant niektoré veci neriešil alebo zabudol zapracovať. Toto je v dnešnej dobe neprípustné,“ hovorí poslanec Obertáš.

Poslankyňa a vedúca Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Petra Ajdariová zase upozornila na chýbajúce signálne pásy pre zrakovo postihnutých pred vstupom na priechody pre chodcov a na príliš vyvýšené nájazdy na obrubníky, ktoré môžu spôsobiť problémy vozíčkarom. „V projekte mohlo byť myslené aj na to, aby bola cestička upravená kontrastným povrchom. Bolo by jasnejšie, ktorá polovica je určená pre cyklistov a ktorá pre chodcov“.

Viceprimátorka Michaela Hefková považuje za dôležité zlepšiť proces schvaľovania a kontroly projektov a posilniť odborné kapacity na úrade. „Potrebujeme projekty nastaviť tak, aby boli kvalitne zrealizované a mohli spoľahlivo slúžiť obyvateľom nášho mesta,“ zdôrazňuje viceprimátorka Hefková.


Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, foto Cyklotrasa Klokočina - Borina - autobusová stanica, fotoZdroj: Nitralive.sk, Mesto Nitra