ℹ️ Združenie obcí Podzoborská hrádza už niekoľko rokov prezentuje záujem vybudovať cyklodopravný koridor do krajského mesta. Uchádzalo sa o financie s dvomi nadväzujúcimi projektami: Projekt „Do práce ekologicky – vybudovanie cyklodopravnej komunikácie Nitra – Výčapy-Opatovce, časť Výčapy-Opatovce“ a projekt „Do práce ekologicky – vybudovanie cyklodopravnej komunikácie Nitra – Výčapy-Opatovce, časť Lužianky, Čakajovce. „Úseky predstavujú druhú a piatu etapu výstavby cyklistickej infraštruktúry prepojenia centra hospodárskeho významu – Priemyselný park ,Sever‘ Nitra – Mlynárce s obcami Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, Ľudovítová a Výčapy-Opatovce. Cyklistická trasa s uvedeným prepojením všetkých úsekov a obcí bude v celkovej dĺžke 13 105 metrov,“ .


Aktualizácia, 2. apríl 2024

🚲 Aktuálny report stavu výstavby cyklotrasy medzi Nitrou a Koniarovcami:

V poslednej aktualizácii z januára 2023 sme informovali o hotovom úseku po cca úroveň železničnej vlečky v závode Jaguar Land Rover (viď foto v pôvodnom texte). Ku koncu marca 2024 je asfalt natiahnutý až za mostom za Čakajovcami v smere na Jelšovce. Pribudli 2 cyklomosty, ktoré sú prejazdné. Jeden sa nachádza na úrovni Lužianok oproti ulici Korytovská.

Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce

Druhý sa nachádza pred Čakajovcami blízko mosta na ceste I/64.

Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce

Za cyklomostom nasleduje podjazd pod I/64 a po cca 800m končí asfalt. Z cyklotrasy je pekný výhľad na Zobor, Dražovský kostolík.

Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce

Nasleduje úsek, kde je plánované pokračovanie cyklotrasy, povrch je trávnatý až po Koniarovce. Po ceste sa zastavujeme pri peknom parčíku "Šibeje park Jelšovce", kde je možné opekať si, posedieť, alebo sa zahrať na detskom ihrisku. Smerom do obce vedie aj pekný drevený mostík.

Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce

Cestou zastavujeme aj odfotiť cykloznačku, ktorá sa nachádza na druhej strane staršieho mosta. A ďalšia zastávka je pri hydrocentrále v Jelšovciach.

Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce

Za hydrocentrálou opäť trávnatý úsek, potom však medzi Ľudovítovou a Výčapmi Opatovcami začína asfalt.

Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce

Medzi Výčapmi a Koniarovcami pribudlo pri moste nové odpočívadlo.

Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce

Prichádzame do cieľa výletu - asfalt končí pri začiatku Koniaroviec.

Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce

Po ceste sa nachádza niekoľko rybníkov, kde je možné si oddýchnuť pri vode

Cyklotrasa Nitra - Výčapy-Opatovce - Koniarovce

Pôvodný článok, 15. január 2023

Aktuálne je dokončený prvý úsek o dĺžke 4200m, ktorý začína na katastrálnej hranici mestskej časti Nitra Mlynárce s obcou Lužianky a to na úrovni ulice Dolné Hony v PP Sever. Úsek vedie po ľavom brehu rieky Nitra v smere toku. Trasu cyklistickej cestičky križujú dva mosty. V km 1,969 00 ide železničný most z obce Lužianky do priemyselného parku Sever. V km 2,903 00 križuje betónový most vedúci z obce Lužianky smerom k priemyselnému parku. Tento most slúži len pre obsluhu povodia rieky. Cyklotrasa vedie popod mosty cez podjazdy o výške 2.5m. Koniec tohto úseku cyklotrasy je na úrovni železničného terminálu závodu Jaguar Land Rover. Pre presnú polohu si pozrite mapu na konci článku, kde je cyklotrasa zaznačená.

V ďalších etapách povedie cyklotrasa od km 4,705 po km 8,599 na pravej strane rieky Nitra po obec Jelšovce, bude tu teda vybudovaná lávka pre cyklistov. Pri obci Jelšovce povedie čiastočne cez pole a čiastočne po hrádzi. Koniec v obci Výčapy-Opatovce, kde bude vybudované cyklodepo s mobiliárom.

Prvá etapa:
Cyklistická cestička Nitra Výčapy Opatovce -1. časť ( km 0,000 00 km 4,200 00 )

Druhá etapa:
Cyklistická cestička Nitra Výčapy Opatovce -2. časť ( km 4,200 00 km 6,100 00 )

Tretia etapa:
Cyklistická cestička Nitra Výčapy Opatovce .(k.ú. Výčapy - Opatovce )
Odpočívadlo s mobiliárom v katastri Výčapy Opatovce

Štvrtá etapa:
Cyklistická cestička Nitra Výčapy Opatovce (k.ú. Jelšovce )
Cyklistická cestička Nitra Výčapy Opatovce (k.ú. Ľudovítová )
Odpočívadlo s mobiliárom v katastri Jelšovce


Fotogaléria s popisom

Začnime najprv pohľadom od Nitry a to od mosta pri Zelokvete, kde nám cyklistické informačné značenie ukazuje smer cesty do Výčap-Opatoviec. Hrádza tu má starý pevný povrch z asfaltu miešaného s kameňom. Po pravej strane obchádzame budúcu novú mestskú štvrť Párovské lúky.

Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023)


Popod most sa rovno nedostaneme, bude potrebný podjazd. Tento úsek zatiaľ mesto Nitra nerieši, bude však v réžii mesta. Na cyklotrasu spájajúcu Sihoť s novou cyklotrasou od PP Sever do Čakajoviec si ešte počkáme.

Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023)


Dostali sme sa na začiatok novej cyklotrasy - elektrické vedenie smeruje na ulicu Dolné Hony pri závode Foxconn.

Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023)


Prechádzame pod prvý most - ide o železničný most z Lužianok do závodu Jaguar Land Rover.

Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023)


Druhý most nie je určený pre verejnosť, slúži pre správu povodia rieky Nitra. Povrch na ňom je rozbitý.

Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023)


Dostávame sa na koniec asfaltu, koniec prvého úseku. Ďalej vedie starý asfaltová cestička. Koniec je pri moste cez rieku Nitra pri ceste I/64 Nitra/Dražovce - Čakajovce, ktorú je potrebné prejsť peši zosadnutím z bicykla. Nenachádza sa tam žiadny priechod. Ďalej vedie hrádza po ktorej budú viesť zvyšné úseky cyklotrasy do Výčap-Opatoviec.

Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023)


Na záver sa pozrime ešte na úsek od mosta Zelokvet po most na Vodnej ulici. Ten úsek je súčasťou cyklotrasy Vodná - Dubíkova, ktorú už mesto pripravuje.

Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023) Cyklotrasa Dolné Hony - Čakajovce aktuálne (január 2023)


Mapa so zakreslenými existujúcimi a plánovanými cyklotrasami v Nitre

Plánované úseky cyklotrás:

* Promenada Living park - Dobrotka + premostenie Dobrotky
* Nábrežie mládeže - Selenec - Akademická
* Krškanská ulica – ulica Medzi vodami
* Univerzitný most - kruhový objazd Štúrova ulica
* Autobusová stanica - Wilsonovo nábrežie
* DD ranč Dlhá ulica - Janíkovce
*Hydrocentrála - Vodná ulica
* Vodná ulica - Priemyselný park
* Klokočina - Diely - Mlynárce
* Podjazd pod Univerzitným mostom
* Vyraďovací cyklopruh Dlhá ul.

Iné chýbajúce úseky

Mesto by malo dobudovať aj krátke chýbajúce úseky medzi mostom na Sihoti a novou cyklotrasou začínajúcou od vodární smer Dražovce. Tento 130m úsek chýba. Vybudovaný bude spolu s cyklotrasou Promenada - Dobrotka. Rovnako tak dlhé roky nie je dobudovaný úsek medzi Chalupkovou a Univerzitným mostom. Tento bude vybudovaný s úsekom Autobusová stanica - Wilsonovo nábrežie.Zdroj: Nitralive.sk, podklady z VO