Aktualizované 1. marca 2022: Hornbach v Nitre otvára 16. marca 2022.

Hornbach Nitra


Na stavbe Hornbach Nitra sa opäť pracuje. V roku 2020 boli uskutočnené zemné práce, následne sa stavenisko vyprázdnilo. V januári 2021 bola zahájená výstavba budúceho obchodného centra. Ukončenie je naplánované na február 2022.

Hornbach mal byť podľa správ z roku 2018 súčasťou zóny Pantera Business District, ktorú pripravuje Nitra Invest, s.r.o. V máji 2020 som sa informoval na status, podľa informácií zo spoločnosti Nitra Invest prechádzal zámer zásadnými koncepčnými zmenami. Podľa aktuálnych správ sa doťahujú posledné záležitosti a čoskoro budeme môcť zverejniť konkrétne informácie.

Zopakujem, že predajňa Hornbach v Nitre vyrastá v dotyku s R1a pri závode Foxconn. Dostupnosť bude po cesta či už z Priemyselného parku Sever, alebo z R1a ponad premostenie.


Hornbach Nitra, výstavba, 7. jún 2021

Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba


Fotogaléria, 18. apríl 2021

Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba


Fotogaléria, 8. február 2021

Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba Hornbach Nitra, výstavba


Vizualizácie Pantera retail park z roku 2019, zdroj: prezi.com

Pantera park Nitra
Pôvodný text článku z roku 2018

Spoločnosť Hornbach podala zámer na posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA). V Nitre plánuje postaviť Obchodné centrum Hornbach Nitra.

Lokalita: PP Sever Nitra pri križovatke s R1a, blízko závodu Foxconn
Začiatok výstavby: 2Q/2019
Ukončenie výstavby: 3Q/2020
Začiatok prevádzky: 3Q/2020
Parkovanie: 285 resp. 294 miest (variant 2)

Hornbach Nitra

Dvojpodlažný objekt o rozlohe 10 192m2 bude členený na Baumarkt (stavebné centrum), Gartenmarkt (záhradné centrum) a Drive-in (vonkajší sklad). Pozemok sa nachádza pri novej okružnej križovatke na južnej hranici PP Sever v dotyku s R1a. Cestné napojenie je plánované ako rozšírenie existujúcej križovatky so samostatnými napojeniami.

Hornbach NitraZdroj: Nitralive.sk, EIA enviroportal.sk