Za prehliadku priestorov bazéna a športovej haly ďakujeme pánovi prof. RNDr. Ing. Tomášovi Tóthovi, PhD., prorektorovi SPU pre rozvoj

Aktualizované 10. októbra 2023: slávnostné otvorenie bazéna sa uskutoční v pondelok 16. októbra 2023. Pre verejnosť bude otvorený od 17. októbra.

Cenník a rozpis obsadenosti

Bazén SPU Nitra, cenník Bazén SPU Nitra, rozpis obsadenosti

Bazén na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite bol z dôvodu havarijného stavu zatvorený od januára 2021. Dôvodom bol stav technológií a telesa bazéna. Stavebné práce už boli ukončené, teraz prebieha skúšobná prevádzka súvisiaca s nastavovaním a kalibráciou filtrácie a dávkovania dezinfekcie/chémie.

Novinkou je vozík/zariadenie na spúšťanie imobilných osôb do bazéna, ten je ešte potrebné nainštalovať. Tento týždeň by mali byť dodané laná plávacích dráh. Rovnako by mala byť tento týždeň odobratá a vyhodnotená vzorka vody, následne bude vydané povolenie na prevádzku. 🏊🏻‍♂️ Bazén by mal byť otvorený v prvej polovici októbra. Prevádzkové hodiny budú upresnené.

🏗️ Čo všetko bolo predmetom rekonštrukcie?

- odstránenie havarijného stavu bazéna
- výmena nehospodárnych a nefunkčných častí technológie
- objekt nespĺňal základne požiadavky na bezpečnú prevádzku
- servisný priestor pod bazénom vykazoval značné poškodenia: opadaná omietka, korózia na základnej doske a výstuže na betónovom skelete
- rozvody a inžinierske siete
- výmena meracej a regulačnej technológie
- výmena bazénovej technológie: čerpadlá, filtre, dávkovanie chémie, potrubie

ℹ️ Zaujímavosti

✅ 2 podlažia pod bazénom sa nachádza technický priestor, do ktorého sme mali možnosť nahliadnuť, ide o úzku chodbu okolo bazéna
✅ rekonštrukcia prinesie takmer tretinovú úsporu energie a zníženie emisií skleníkových plynov o 30 percent
✅ chémiu dávkuje zariadenie/počítač automaticky
✅ teleso bazéna má rozmer 25x12,5m
✅ hĺbka vody 1,35 až 1,8m
✅ zdvihák pre imobilné osoby má nosnosť 120kg
✅ celá voda v bazéne sa vymení raz za 3-4 hodiny
✅ filtráčia prebieha cez viacvrstvové filtre s priemerom 1400mm a s výškou kremičitého piesku 1m

🏀 SPU plánuje rekonštrukciu celej športovej haly

Univerzita sa bude uchádzať o peniaze z Plánu obnovy (fondy EU) na rekonštrukciu celej športovej haly. V rámci rekonštrukcie bude opravená budova a jej zázemie vrátane posilňovne, sauny, šatní a sociálnych zariadení. Stav si môžete pozrieť na fotografiách.

🏐 ⛹🏼‍♂️ Športový areál v spolupráci s mestom

Športový areál pri rieke za internátom Mladosť ponúka obrovský potenciál využitia nielen pre potreby univerzity, ale aj pre širokú verejnosť. Nachádza sa v ňom bežecký okruh, ihriská pre plážový volejbal, tenis, futbal, basketbalové koše. Priestor však potrebuje prejsť kompletnou obnovou. Areál býva navyše uzamknutý. SPU plánuje areál zrekonštruovať v spolupráci s mestom Nitra, otvoril by sa tak verejnosti.

Fit bar skončil, priestor už univerzita neprenajme na účely pohostinstva

Známy Fit bar je už dávnejšie zatvorený, univerzita už neplánuje do budúcna priestor prenajať na podobný účel.

Fotogaléria s komentárom

Foto číslo 1: nová vzduchotechnika, 2: filtrácia, 3: technický priestor pod bazénom, 4 a 5: iná technika

Popis Popis Popis Popis Popis

Miestnosť, kde je umiestnená chémia a systém, ktorý ju automaticky dávkuje

Popis Popis

Zrekonštruovaný bazén

Popis Popis Popis Popis Popis Popis Popis Popis

Sauny

Popis Popis Popis Popis Popis Popis Popis

Šatne

Popis Popis

Posilňovňa

Využívajú ju športové kluby SPU.

Popis Popis Popis Popis

Hala a hľadisko

Popis Popis Popis Popis Popis Popis

Exteriér - bývalý Fit bar a budova športovej haly

Popis Popis Popis Popis Popis Popis PopisZdroj: Nitralive.sk