Aktualizované: Akvapark nakoniec v tejto lokalite nebude.

Mesto Nitra plánuje premeniť areál bývalej kafilérie v mestskej časti Horné Krškany na aquapark. Na stránke Nitrianskej investičnej spoločnosti sa objavila propagačná prezentácia, ktorá načrtá ako by mohol aquapark vyzerať. Potrebné je už len nájsť investora projektu. Chýbať by nemal 50 metrový bazén, vodný svet, športové ihriská, infocentrum či športová predajňa. Naskytá sa aj možnosť využitia rieky Nitra ako alternatíva k cestnej infraštruktúre. Vybudovaním viacerých mól zo Sihoti až po objekt kafilérie vznikne riečna mestská doprava. Ako alternatívu k aquaparku resp. jeho doplnenie sa v prezentácii spomína športové centrum, ktoré by ponúklo napríklad motokáry, adrenalínové športy, paintball. Nevýhodou by bola nutnosť dokúpiť vedľajší pozemok pre výstavbu aquaparku.

Pôvodne sa v súvislosti s výstavbou aquaparku spomínal areál terajšieho kúpaliska na Sihoti. O zámere mesta prebudovať kúpalisko na aquapark sme Vás informovali v tomto článku. O vybudovaní aquaparku sa hovorí aj v investičných zámeroch mesta Nitra na roky 2011 - 2014. Zoznam plánovaných investícií mesta na roky 2011 - 2014.

Aquapark

V závere prezentácie je predstavený projekt 18 jamkového golfového rezortu. Ten by sa rozprestieral medzi aquaparkom, novým južným obchvatom Nitry, letiskom a samotnými Janíkovcami.

::: Prezentácia v PDF súbore :::


Vodný svet Nitra - vizualizácia

Aquapark


Športové centrum - alternatíva k využitiu kafilérie ako aquaparku

Aquapark


Pohľad na Nitru - kúpalisko, mestská plaváreň a aquapark

Aquapark


Prístavy na rieke Nitra - zámer

Aquapark


Mapa
Zdroj: Nitrianskainvesticna.sk