Obyvateľ v meste je videný hlavne v dvoch situáciách – vtedy, keď mesto od neho potrebuje dane a poplatky - vtedy si ho všíma, lebo od neho treba vytiahnuť príspevok do mestskej peňaženky. Druhýkrát si mesto občana všíma počas predvolebnej kampane. Vtedy ho potrebuje mentálne masírovať, nahovárať mu, kto je najlepší kandidát, niekoľkokrát ukázať všetko, čo sa pre neho už urobilo. Prichádza obrovská množina sľubov a najlepších riešení pre neho – doteraz neviditeľného občana.

V prvom bode je občan dôležitý, kým od neho nepríde platba, v druhom bode dovtedy, kým neodovzdá správny hlas. Toto je neprípustné a najhoršie riešenie vzťahu mesta a jeho obyvateľov.

Ja ako kandidát na primátora mesta Nitra chcem mať jasnú víziu toho, ako budovať vzťah občana s mestom.

Môj občan je môj šéf

Mesto má podľa mňa vytvárať s občanom vzťah hlavne v  dvoch oblastiach.

Prvá je vtedy, keď občan niečo potrebuje, keď má problém, keď potrebuje s mestom riešiť svoju úradnú záležitosť. V tomto je potrebné čo najviac sa zamerať na zlepšenie, zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie s mestom – napríklad poskytnúť veľké množstvo elektronických služieb, smart riešení, zrušenie nežiaducej byrokracie.

Prednedávnom sme organizovali anketu Dôležité otázky pre Fungujúcu Nitru, kde ste sa priamo vy mohli vyjadriť, čo Nitra potrebuje. Veľa negatívnych reakcií prišlo práve na zhoršenú komunikáciu s mestom, častokrát ste spomínali neochotu vedenia mesta komunikovať, riešiť problémy bežných ľudí.

Je neprípustné, aby vedenie radnice stratilo záujem o obyvateľa, aby služby mesta v občanoch vzbudzovali stres. Je nevyhnutné orientovať služby mestského úradu na občana. Kvalitným a rýchlym servisom mu dávam najavo, že si ho ako mesto vážim.

Poskytnúť inovatívne riešenia: Úradník do domu

Mesto môže vo vzťahu k občanom poskytovať aj nadstavbové služby – napríklad Úrad do domu. Veľa občanov je pracovne zaneprázdnených alebo zdravotne znevýhodnených. Títo občania nemajú možnosť sa dostaviť na mestský úrad, aby vybavili to, čo potrebujú. Pokiaľ sa služba nedá vybaviť elektronicky, obyvateľ si od mesta môže objednať to, aby úradník prišiel za nim domov alebo do práce vo vhodnom čase. Takáto služba môže priniesť obrovský progres do vzťahu mesto a občan.

Aj v ankete Dôležité otázky sa za potrebu služby Úradník do domu vyslovilo takmer 55% hlasujúcich.

Ty tu žiješ, ty rozhoduj!

Druhá oblasť, kedy má obyvateľ vstupovať do vzťahu s mestom je prejavenie jeho záujmu o fungovanie mesta, o jeho rozvoj a problémy. Tento moderný prvok sa označuje ako participácia – občan je vtiahnutý priamo do života mesta a rozhoduje o ňom. Mesto mu tým hovorí Okej, platíš dane, žiješ tu a za to dostaň priestor na rozhodovanie o svojom meste.

Primátor, poslanci a vedenie radnice sú manažéri mesta

Ja vnímam vedenie mesta – primátora, poslancov a úradníkov – hlavne ako manažérov, ktorí dostali mandát riadiť mesto a prinášať do života tie najzásadnejšie myšlienky jeho obyvateľov. Záleží vždy na kvalite manažérskych schopností vedenia mesta, či zvládnu vytvoriť symbiózu medzi potrebami obyvateľov a aktivitami mesta.

Kvalitný manažér musí vytvoriť v meste spôsoby ako zapojiť svojich obyvateľov do fungovania mesta. Ale nie len tak, aby obyvateľ mohol písať podnety, ale aby aj skutočne rozhodoval – napríklad na úrovní komunitného hlasovania – „Rozhodnite sa sami, čo je pre vás priorita, rozhodujte ako komunita, ako sídlisko, ako miestna oblasť, či ako sociálna skupina.“

Takto sa odhalí, čo obyvateľov skutočne v meste páli a naopak, čo je len problém jednotlivca. Na zistenie názorov občanom sa dajú použiť rôzne metódy – ankety, komunitné stretnutia, dotazníky.

Mesto, ktoré počúva svojich občanov a dá im pocit, že ty si obyvateľ a ty hovor do toho, aké mesto chceš, je mesto, ktoré skutočne FUNGUJE.

Igor Kršiak