Doprava vo väčšom meste vždy bude tvoriť istú Achillovu pätu a je vždy výzvou pre vedenie mesta. Hlavne v mestách ako je Nitra, ktoré slúžia nielen svojim obyvateľom, ale sú aj spádovou oblasťou pre iné obrovské skupiny ľudí, ktoré logicky tiež vytvárajú tlak na dopravu – či už je to z dôvodu dochádzania za štúdiom, prácou, službami, či športom.

Aj Nitra, podobne ako iné väčšie mestá, má zriadenú špeciálnu komisiu pre mobilitu. Je to mimoriadne dôležitá komisia, ktorá má združovať odborníkov a zaoberať sa koncepciou dopravy v meste. Je dôležité, aby takáto komisia nielen existovala, ale bola aj funkčná a prinášala na stôl konkrétne riešenia. Toto v našom meste aktuálne absentuje.

Skúsim vám priblížiť moju predstavu o riešení dopravy v meste. Roky pôsobím v samospráve, kde sa mi podarilo byť pri viacerých projektoch na zlepšenie dopravnej situácie. Viem, že zmeny sa robiť dajú a aj viem ako na to.

Ako znížiť tlak na hustotu dopravy v špičke?

Dopravu v meste rozlišujeme na statickú a dynamickú.

Tá dynamická si vyžaduje pozornosť hlavne v návalových časoch, kedy je doprava prehustená, či už sú to ranné alebo poobedné špičky. Tu je potrebné si urobiť riadny plán a koncepciu dopravy v celom meste.
Mesto Nitra má vypracovaný za desiatky tisíc eur Plán udržateľnej mobility. Kde sú výstupy z neho? Prečo už nemakáme na jednotlivých projektoch???

Doprava Nitra

Úloha primátora nie je ukazovať prstom!

To, čo v Nitre akútne chýba je realizovanie strategických dopravných trás. Tu naozaj nie je úlohou primátora postaviť sa na cestu a ukazovať prstom na župu, či Slovenskú správu ciest. Tu je potrebné vziať veci do svojich rúk a stať sa iniciátorom rokovaní, projektovania, povoľovania a vyzerá to tak, že aj realizácie.

Mesto musí udávať smer a vytvárať dopyt na rýchle a odborné riešenia v kritických zónach. Za mňa je potrebné riešiť predovšetkým:
- nové cestné prepojenie zo Zobora smerom na Chrenovú
- vybudovanie malého Južného obchvatu, prepojenie Krškany – Chrenová
- vybudovanie prepojovacej komunikácie Krškany – Cabajská pre presmerovanie nákladnej dopravy
- dobudovanie križovatky pri Klimaku
- zjednosmernenie komunikácií v centre aj na sídliskách
- odklon nákladnej dopravy z centra
- záchytné parkoviská a zdieľané parkovacie miesta viacerými autami

Dôležitá je aj téma verejnej dopravy – tým, že verejná doprava bude atraktívna, aj cenovo dostupná v čase špičiek, znížim zaťaženie osobnej dopravy v meste. V tomto sa Nitra v očiach obyvateľov už za posledné roky posunula vpred a treba v tom pokračovať.

Doprava Nitra

Zapojiť nové prvky dopravy

Aj elektromobilita, zdieľaná mobilita a zdieľané parkovacie miesta pre viaceré vozidlá sú témy, ktoré by mali plynulo zapadať do koncepcie dopravy mesta. Zatiaľ sa týmto témam Nitra aktívne nevenuje.

Cyklodoprava v meste ako Nitra nikdy nebude tvoriť dominantný spôsob presunu obyvateľov po meste a to vzhľadom na členitosť mesta. To však neznamená, že nemá mať v meste priestor – hlavne pri krátkodobom dochádzaní za službami a ako forma relaxu. Tu je tiež potrebné pozvať do deja odborníkov, napríklad združenie Cyklokoalícia, ktoré má dostatok skúseností na to, aby jeho projektanti vedeli spojiť osobnú, verejnú a individuálnu dopravu do jedného celku a spolu s mestom navrhnúť dobrý systém mobility.

Cieľom mesta nemá byť len vytvoriť možnosti, postaviť cyklotrasy a parkoviská pre bicykle, ktoré zívajú prázdnotou. Úlohou mesta je dať ľuďom aj praktické návody a riešenia, ktoré bude môcť obyvateľ využívať pri svojom každodennom pohybe v meste.

Iba mesto, v ktorom sa doprava a ľudia hýbu, skutočne FUNGUJE.

Igor Kršiak