Parkovanie obyvatelia Nitry vnímajú ako najdôležitejšiu tému, ktorej by sa mala radnica venovať. Vyplynulo to z ankety pre Fungujúcu Nitru, ktorú sme robili v uliciach Nitry. Téma parkovania je akútna v každom väčšom meste, vo viacerých mestách sa za posledné roky vytvorili zaujímavé a inovatívne koncepcie parkovacej politiky.

Nie však v Nitre. Súčasné vedenie mesta neposunulo tému parkovania nikam. Teda, okrem zrušenia parkovacích kariet – rozhodnutia, ktoré priťažilo nielen niektorým obyvateľom, ale aj rozpočtu mesta.

Toto mesto ide na parkovanie od konca. Zatiaľ stihlo vyčleniť 250 000€ na nákup a osadenie parkovacích automatov. Na čo majú tieto automaty slúžiť? Aký má zmysel meniť parkovacie automaty v meste? Čo to prinesie? Budú automaty aj na sídliskách alebo sú určené na zjednodušenie práce mestských policajtov v centre mesta? Nikto nevie. V Nitre sa za 3 roky neurobil žiaden posun. Parkovacia politika totiž nebola ani vymyslená, ani predstavená a už vôbec nie zavedená do života.

Je logické, že veľké zmeny v parkovaní si vyžadujú čas. Ako manažér mesta Nitry som svojho času spracoval parkovaciu politiku mesta, ktorú súčasné vedenie schovalo do šuplíku. Svoju vlastnú ale doteraz nevymysleli.

Ako taký istý manažér v Trnave som prispel k vytvoreniu a zavedeniu parkovacej politiky, ktorá sa zavádza postupne, ale funguje. Funguje pre ľudí.


Na sídlisku má mať prednosť rezident

Iné parkovanie funguje v centre mesta, kde má byť efektívne, rýchle, zážitkové, má zohľadniť potrebu návštevy centra a tomu musí byť prispôsobená aj cena za hodinu parkovania. Tá má byť predmetom regulácie.

Na sídliskách sa parkovanie zasa musí točiť okolo rezidenta, okolo obyvateľa Nitry. Dnes rezident mesta nemá žiadnu výhodu oproti tým, ktorí do mesta dochádzajú. Títo ľudia, ktorí do mesta prichádzajú za prácou alebo štúdiom sa nepodieľajú na daniach, či smetnom, ale majú v parkovaní rovnaké postavenie ako obyvateľ mesta. Obyvateľ mesta musí vždy cítiť, že má v meste prednosť! A tak musí aj parkovať. Prednostne!!!

Tu už treba potom rozlišovať premenné ako adresa pobytu obyvateľa, počet vozidiel v jednej domácnosti, rezidentské zóny, systém dočasného zastavenia (nákup, pošta a pod.), navštevovanie príbuzných, pomoc sociálne odkázaným a pod. Takýto systém funguje, mám ho pripravený a už je naozaj čas zaviesť systém parkovania do života mesta.


Parkovacie domy?

Návrh viacpodlažných parkovacích domov v dostupnosti sídlisk je pre hromadné parkovanie dobrým riešením. Tu je ale veľmi dôležité zabezpečiť aj ochranu zelene a dať jej prednosť pred monumentami parkovacích domov. Takéto stavby sú vizuálnou záťažou a obyvatelia s ich prítomnosťou v okolí často nesúhlasia.

Preto je treba vytvárať koncepciu parkovacích miest zapustených do zeme, ktoré sú na povrchu dotvorené verejným priestorom – ihriskom, parkom, mestskou zeleňou. Toto je štandard v iných mestách, napríklad aj v Trnave, kde som sám bol pri zrode podobných projektov.

Dá sa to, treba len vedieť ako na to!

Ale kým na meste nie je nikto, kto sa bude úprimne zaujímať o tému parkovania, a to tak, aby parkovanie slúžilo potrebám obyvateľov, nebude to FUNGOVAŤ.

Pokiaľ pre mesto nebudú pracovať ľudia, ktorí majú schopnosť manažovať podobne veľké projekty, parkovanie v Nitre bude stále zaostávať za inými krajskými mestami.


Návrhy riešenia parkovacieho domu na sídlisku v Trnave.

popis obrazka popis obrazka


Igor Kršiak