Tému kultúry v meste ja osobne vnímam ako to, čo dotvára život v meste, vplýva na mentálne zdravie a spoločenskú pohodu obyvateľov mesta. Tiež si myslím, že kultúra je priestor pre sebarealizáciu, či už detskej alebo aj dospelej populácie.

Kultúru nevnímam len ako tú profesionálnu, dôležitá je aj laická, amatérska, taká každodenná kultúrnosť.

Kto a čo všetko je kultúra?

V Nitre evidujem veľkú množinu hráčov, ktorá zasahuje do kultúrneho sveta. V prvom rade je to samotné mesto, ktoré má prinášať určitý koncepčný dohľad nad tým, ako sa kultúra v meste posilňuje a prejavuje.

Na druhej strane je to napríklad sieť divadiel, ktoré sú verejnoprávnymi inštitúciami a patrí medzi ne napríklad DAB a Staré divadlo.

Ďalej je tu veľká skupina súkromných hráčov, ktorí vytvárajú priestor pre rozvoj talentov, či už detí a mládeže, alebo dospelých. Sú to hlavne súkromné umelecké školy, ale aj mestské umelecké školy.

A potom je tu aj množina umelcov amatérov, ktorí sa snažia či už na úrovni individuálneho alebo skupinového umenia vstupovať do kultúrneho prostredia mesta, ako napríklad ochotnícke divadlá alebo výtvarníci.

Aká je úloha mesta v kultúre?

Mesto v kultúre zohráva dôležitú úlohu v dvoch smeroch. Prvým je infraštruktúra – mesto má vytvárať podmienky a priestorové možnosti pre mestskú kultúru a umenie a tiež podporovať udržateľnosť priestorov ako galérie, múzeá, divadlá. Nitra nutne potrebuje aj nové priestory pre kultúrne vyžitie.

Druhým smerom za ktoré mesto zodpovedá je obsahová zložka kultúry.

Podľa mňa má mesto posilňovať kultúru už od predprimárneho vzdelávania pomocou práce s deťmi v rámci umeleckých súborov, v rámci materských a základných škôl. Tam by malo prísť k veľkému a silnému prepojeniu medzi mestom a ostatnými hráčmi v rámci kultúry. Táto spolupráca a symbióza prináša na konci dňa pocit, že kultúra sa v meste robí cielene, za účasti všetkých partnerov a že sa nerobí len moja kultúra na mojom piesočku.

Takéto previazanie všetkých hráčov v kultúrnom svete ja osobne považujem za kľúčové.

Igor Kršiak


Podpora mladých a zmysluplné trávenie času

Tiež je pre mňa kľúčová podpora všetkých, ktorí majú záujem sa kultúry zúčastňovať. Každé dieťa a junior, ktoré sa nefláka po meste ale venuje sa športu, kultúre alebo navštevuje talentový krúžok má dostať od mesta aj finančnú podporu. Konkrétne kroky a plány predstavím v svojom programe.

Mesto má tiež vplyv na to, aby začalo organizovať svoje vlastné akcie a kultúrne projekty. Môžu to byť napríklad letné kultúrne tábory, či tvorivé dielne – to sa tiež môže diať v spolupráci s divadelníkmi a umeleckými školami.

Mesto ako galéria

V neposlednom rade tu vidím priestor na to, aby mesto dovolilo zapájať verejný priestor na realizáciu amatérskych, neprofesionálnych umelcov a ich aktivít.

To znamená, vytvoriť napríklad priestor na skúšanie, uskutočňovanie divadelných alebo iných predstavení, na vystavovanie umeleckých diel. Výborná cesta podpory umelcov je umiestňovanie ich diel do verejných priestranstiev. Tak je obyvateľ a umelec priamo vtiahnutý do života v meste a kladie ruku k podpore výzoru verejného priestoru. Tento bod mám podrobne vypracovaný v mojom programe pre Fungujúcu Nitru, ktorý predstavím už čoskoro.

Samozrejme, mesto má aj dominantné postavenie v tom, že vytvára kultúrny program mesta počas celého roka. Aj pri tvorbe tohto programu je dôležitá symbióza a komunikácia so všetkými partnermi v rámci kultúry. Kultúrny program mesta má byť tvorený cielene pre každú kategóriu – pre mladých, pre seniorov, má v ňom byť zastúpená divadelná aj hudobná zložka tak, aby program obohacoval život každej cieľovej kategórie v meste. S tým musí súvisieť aj férové rozdelenie dotácii mesta na kultúrne podujatia, pri ktorom sa nebudú uprednostňovať kamaráti.

Svoj program pre Fungujúcu Nitru som tvoril s odborníkmi aj z kultúrnej oblasti. Aj v našej Správnej partii kandidátov na poslancov je viacero ľudí, ktorí žijú kultúrou a majú k nej čo povedať. Ak kultúra FUNGUJE, obohacuje obyvateľov mesta.


Igor Kršiak