Určite sa už nejeden z vás v živote ocitol v situácii, kedy potreboval pomoc.

Človek sa veľmi jednoducho môže ocitnúť v ťažšej situácii, kedy sa dostane do problému, či možno až sporu. Pre mnohých je takáto situácia nátlakom a nevedia, na koho sa v prvej chvíli obrátiť, možno ani nemajú prostriedky na to, aby kontaktovali profesionálnu pomoc.

Projekt PRÁVNA KLINIKA nie je niečo, čo vzniká na zelenej lúke. Naopak – bezplatné právne poradenstvo je príkladom dobrej praxe vo viacerých väčších mestách, kde podobné projekty vznikajú, alebo sú už rozbehnuté.

Právnik na telefóne

Projekt PRÁVNA KLINIKA predstavuje niečo ako prvú pomoc. Ak ste narazili na legislatívny problém, alebo ste sa ocitli v spore, môžete sa na nás obrátiť. Tím odborníkov, ktorých zastrešujem, vám poskytne základné usmernenie, odporúčanie, akým smerom sa vo vašom probléme vydať, zanalyzuje váš problém a načrtne vám riešenia – koho osloviť, za kým sa obrátiť a ako si ochrániť svoj majetok, rodinu, či osobu.

Projekt právna klinika poskytuje svoje služby bezplatne

Právnici sú vám telefonicky k dispozícii zatiaľ raz mesačne – každý prvý štvrtok v mesiaci medzi 14:00 – 17:00. Ak bude o tieto služby záujem, budeme tieto hodiny upravovať tak, aby sme vyhoveli každému.

Môžete ma kontaktovať aj emailom. Váš problém zanalyzujeme, posúdime a odpovieme v čo najkratšom čase.

Poskytujeme pomoc aj samospráve

Keďže sa osobne dlhé roky venujem samospráve, dobre viem, že aj menšie obce a mestá sa ocitajú v ťažkých situáciách, kedy pri svojich pracovných povinnostiach narazia na problém. V týchto menších mestách často absentujú odborné kapacity a profesionálni zamestnanci.

Problémy samosprávy sú mi blízke a na základe mojich skúseností viem poskytnúť odbornú radu aj týmto subjektom. Túto službu poskytneme bezplatne všetkým samosprávnym orgánom v nitrianskom kraji.

Mojim cieľom je tak vytvoriť priestor, kde človeka niekto vníma, kde niekto vníma jeho problémy a starosti. Chcem, aby každému bolo poskytnuté základné usmernenie na to, aby sa situácia do ktorej sa dostal, nezdala byť neriešiteľná, ale naopak, aby sa dokázal správne naštartovať a riešiť daný problém.

Všetky ďalšie informácie nájdete na stárnke www.pravnaklinika.sk, kde aj priamo môžete poslať svoj problém.


Igor Kršiak Igor Kršiak