List od čitateľky: sťažnosť na chýbajúce značenie na križovatke pod Zoborom

Od našej čitateľky pani Antalíkovej sme obdržali do redakcie email - sťažnosť pre Dopravný inšpektorát v Nitre. Prečítajte si originál email a odpoveď z Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Nitre.

Pani Antalíková sa sťažuje na chýbajúce vodorovné dopravné značenie na križovatke Dolnozoborská/Svätourbanská. Túto križovatku sme si všimli aj my. Po značení tam niet ani chýru, ani slychu. Oceňujeme, že sa pani Antalíková rozhodla riešiť resp. obrátiť sa na príslušné úrady, aby tento problém odstránili. Ako vždy aj tu nám vzniká problém so správcom cesty. Pán Sitkey vo svojom blogu píše o tom, kto spravuje cesty v Nitre.

List od pani Antalíkovej

Dobrý deň,

vyjadrujem nespokojnosť s organizáciou dopravy na križovatke Dolnozoborská a Svätourbanská (pri Amfiteátri). Už viac než rok NIE JE zabezpečené pozdĺžne dopravné značenie - biele čiary na vozovke vyznačujúce pruhy a hranice križovatky. Vodiči, ktorí si nepamätajú, ako boli pruhy pôvodne nakreslené, prechádzajú cez križovatku intuitívne/podľa vlastného uváženia... Denne prechádzam tou križovatkou 4 razy a VIACKRÁT mesačne som sa "vďaka tomu" dostala do situácie, keď som bola priamo ohrozená - v pozícii vodiča, aj ako chodec.
Aj dnes sa oproti mne rútilo auto v PROTISMERE!!!

Križovatka sa nachádza vo frekventovanej časti Zobora - v blízkosti je základná škola a univerzita, je tu zvýšený pohyb chodcov, pre ktorých tiež nie je jednoduché prejsť cez vozovku, keďže chýbajú aj prechody pre chodcov....

Dôrazne Vás žiadam, aby ste okamžite zabezpečili nápravu a písomne ma informovali o priebehu riešenia mojej sťažnosti.

S pozdravom
Iveta Antalikova

Odpoveď z Okresného dopravného inšpektorátu

Zdravím Vás!

Vašu sťažnosť ohľadom vodorovného dopravného značenia na križovatke MK Dolnozoborská a MK Svätourbánska sme postúpili na vybavenie Mestskému úradu mesta Nitra, ktorý ako vlastník miestnej komunikácie v zmysel zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v platnom znení zodpovedá za miestne komunikácie v Nitre!

Pekný deň!

por. Mgr. Katarína Stanková ,

dopravný inžinier Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Nitre

Teraz je na rade mesto Nitra. Uvidíme koľko im potrvá vyznačiť križovatku...

Zdroj: fotografie + text I.A.