Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom: Kto na území mesta Nitra spravuje ktoré komunikácie?

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)


Na rôznych diskusných fórach sa preberá stav komunikácii v meste Nitra. Málokto však vie, že na území mesta Nitra pôsobí viacero správcov ciest tzn. nie všetky komunikácie spravuje mesto Nitra. Aby to nebola také jednoduché, okrem správcov pôsobia na jednotlivých komunikáciách aj cestnej správne orgány, ktoré zabezpečujú výkon štátnej správy vo veciach pozemných komunikácií. Skutočnosť, že na území mesta pôsobí viacero správcov a cestných správnych orgánov spôsobuje problémy napr. pri rôznych zmenách organizácie dopravy a rekonštrukciách komunikácií, kedy je potrebná ich vzájomná koordinácia. Príkladom môže byť križovatka pod Zoborom, kde sa stretávajú traja správcovia ciest, 3 cestné správne orgány a 3 vlastníci komunikácii.

Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií na území mesta Nitra

Cesty pre motorové vozidlá a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve štátu. Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí.

Správu pozemných komunikácií vykonávajú

a) ak ide o cesty pre motorové vozidlá – Národná diaľničná spoločnosť resp.
b) ak ide o cesty vo vlastníctve štátu – právnické osoby na tento účel zriadené ministerstvom,
c) ak ide o cesty vo vlastníctve samosprávneho kraja, samosprávny kraj, prípadne právnické osoby ním na tento účel založené alebo zriadené,
d) ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce – obce, prípadne právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené.
e) ak ide o koncesné cesty – koncesionár počas koncesnej lehoty.

Prehľad konkrétny správcov ciest v meste Nitra je uvedený v tabuľke

Správa a údržba pozemných komunikácii na území mesta Nitra tabuľka

Osobitným príkladom je nová R1 Nitra – Tekovské Nemce, ktorá je stavaná v rámci PPP projektu. V tomto prípade sa bude jednať o rýchlostnú cestu, ktorej verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy. Vlastníkom cesty bude štát, ale správcom cesty resp. jej prevádzkovateľom bude súkromná spoločnosť Granvia Operation s.r.o..

Cestné správne orgány

Cestné správne orgány vykonávajú štátnu správu vo veciach pozemných komunikácií tzn. zabezpečujú „administratívnu“ časť problematiky pozemných komunikácii napr. vydávajú určenia pre použitie dopravného značenia, vydávajú rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácie, vykonávajú štátny odborný dozor.

Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie ("cestný správny orgán") sú:

a) ministerstvo (na ceste pre motorové vozidlá),
b) krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (na cestách I. triedy),
c) obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (na cestách II. a III. triedy).

Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonáva obec ako prenesený výkon štátnej správy.


Cesty na území mesta Nitra

- Cesta pre motorové vozidlá – tzv. severný obchvat Nitry
- Cesta I. triedy č. 51 – ul. Chrenovská, ul. Levická
- Cesta I. triedy č. 64 – ul. Topoľčianska, Tr. A. Hlinku, ul. Štúrova (úsek internát Mladosť – OC Tesco), ul. Štefánikova (úsek OC Tesco – križovatka s ul. Rázusovou), ul. Novozámocká
- Cesta I. triedy č. 65 – ul. Zlatomoravecká,
- Cesta II. triedy č. 513 – ul. Hlohovecká,
- Cesta II. triedy č. 562 – ul. Cabajská,
- Cesta III. triedy č.1640 (ex 05136) – ul. Járocká,
- Cesta III. triedy č.1641 (ex 05137) – ul. Dlhá,
- Cesta III. triedy č.1674 (ex 51311) – ul. Trnavská,
- Cesta III. triedy č.1677 (ex 51315) – ul. Rastislavova,
- Cesta III. triedy č.1661 (ex 06433) – ul. Dobšinského, ul. Jelenecká,


Cesty na území Nitry a okolia - mapka

Cesty prvej triedy: červená farba
Cesty druhej triedy: modrá farba
Cesty tretej triedy: žltá farba
Rýchlostná komunikácia: šedá farba

Správa a údržba pozemných komunikácii na území mesta Nitra mapka

Cesty na území Nitrianskeho kraja - podrobná mapa

Správa a údržba pozemných komunikácii na území mesta Nitra mapka

Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, mapy Slovenská správa ciest, www.ssc.sk