V Nitre sa začala oprava ciest, ktoré poškodili vozidlá pracujúce na výstavbe automobilky Jaguar Land Rover.

Od 9. do 11. augusta prebieha oprava cesty I/64 Nitra v Nitre na Chrenovskej ulici v úseku križovatka Levická x Zlatomoravecká – Brezový háj. Uzatvorený je jeden jazdný pruh.

Rovnaký úsek v opačnom smere opravia v dňoch 16. (uzávierka od 18:00 hod.) až 18. augusta (uzávierka do 21:00 hod.)

V ďalšej etape by mala byť opravená aj cesta I/65 do Zlatých Moraviec.