Mesto Nitra stále neukončilo verejné obstarávanie na poskytovateľa služieb v mestskej hromadnej doprave. Aktuálnemu prevádzkovateľovi, spoločnosti Arriva, končí zmluva 31.12.2019. Obstarávanie nie je stále ukončené. "Mesto Nitra požiadalo o určité vysvetlenia aj výklady štátne orgány v Bratislave a reakcie zatiaľ nemáme. Radi by sme to ukončili, ale dosť dôležitý bude pravdepodobne aj výsledok kontroly vykonávanej u dopravcu Útvarom hlavného kontrolóra, aby sme objektívne posúdili ponúkanú cenu," odpovedal na moje otázky hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie ešte koncom marca, lehota na predkladanie ponúk sa niekoľko krát posúvala a to od apríla až do konca augusta 2019. Dôvodom bolo opakované dopĺňanie súťažných podkladov a námietky úchádzača. Jediným úchádzačom v obstarávaní je spoločnosť Arriva.

V poslednej námietke z júla má Arriva pripomienku k začiatku plneniu novej zmluvy t.j. 1.1.2020. "Takáto situácia by vzhľadom na to, že k poskytnutiu služieb musí dôjsť od 01.01.2020, pre dopravcu predstavovala absolutne neprimerane krátke časové obdobie na prípravu plnenia zmluvy a na mobilizáciu svojich kapacít," uvádza sa v námietke. "Žiadateľ má za to, že bez istoty úspechu v súťaži si žiadny uchádzač neobjedná nové autobusy, ktorých dodanie trvá 10 – 12 mesiacov, pričom cena za tieto autobusy sa pohybuje v miliónoch eur (cena za jeden nový autobus je cca 250 000€)," píše sa ďalej v námietke.

Víťaz obstarávania je totižto povinný poskytovať službu od 1.1.2020 za splnenia všetkých podmienok, tam patrí aj priemerný vek autobusov maximálne 10 rokov, jednotlivé vozidlá nesmú mať viac ako 16 rokov, 5 % vozidiel MHD musí byť vyrobených v rokoch 2018 a 2019, 5 % vozidiel musí byť nízkoemisných a minimálne polovica vozidiel musí spĺňať emisné normy Euro 5/6, všetky vozidlá musia byť nízkopodlažné, klimatizované a mať zabudovanú wifi.

Tejto námietke bolo vyhovené a lehota na dodanie sa predĺžila na dobu 12 mesiacov. Nitra by teda mala v priebehu roka 2020 a najneskôr v januári 2021 mať už modernú MHD.Zdroj: Nitralive.sk