Aktualizované 1.1.2020: Parkovacie karty na rok 2020 vybavíte v klientskom centre na MsÚ v Nitre v priehradke číslo 6 od 2. januára 2020.

Ulice, ktoré boli zaradené medzi novospoplatnené zatiaľ nemajú vodorovné ani zvislé dopravné značenie. Parkovanie bude teda spoplatnené až po osadení značiek.


Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo vo štvrtok 21. novembra 2019 nové pravidlá v parkovaní v centre Nitry (Párovce, Kalvária, centrálna zóna).


Prehľad zmien a noviniek / platné od 1.1.2020

- zrušené všetky parkovacie karty (okrem ZŤP a rezidentských + abonentské). Aktuálne platné karty platia do vypršania platnosti!

V minulosti mesto vydalo 2 689 parkovacích kariet, no vyznačených parkovacích miest je iba 1 902. Dôsledkom je upchaté centrum mesta, kde ľudia dnes zaparkujú na celý deň.

- rozšírenie I. okruhu v centre Nitry a dopĺňenie o ďalšie ulice

- parkovné cez SMS za rovnakú sumu ako cez automat. Za prvú hodinu sa v oboch okruhoch zaplatí pol eura. V prvom okruhu bude každá ďalšia začatá hodina stáť 1,50 eura, v druhom okruhu 1 euro.

- všetky peniaze vybrané z parkovného sa vrátia do parkovania. Mesto plánuje zriadiť Fond mobility. Príjem zo ziskov z parkovania - financie by sa mohli použiť iba na budovanie nových parkovacích miest a infraštruktúry. Spustenie plánovné pravdepodobne v priebehu roka 2020.


Miestne komunikácie, ktoré sa presúvajú do I. okruhu:

A. Šulgana
7.pešieho pluku
Damborského ulica
Na vŕšku
Chalúpkova (od Wilsonovho nábr.po Čsl. Armády)
Podzámska (od parkoviska z ul. Mostná po miestnu komunikáciu Na Predmostí)
Jesenského
Smetanova
Richtára Peregrína
Wilsonovo nábrežie (parkovisko pri Tr. A. Hlinku), vrátane blízkeho výbočiska


+ ulice, ktoré boli v zozname doteraz:

Sládkovičova
Kúpeľná
B. Němcovej
Palárikova ulica
Štefánikova ulica (od Štúrovej po Palárikovu)
Farská ulica
Školská ulica
Piaristická ulica (od Štúrovej po Školskú)
Kmeťkova
Mostná
Fr. Mojtu
Župné námestie
Podzámska (Parkovisko)


2. okruh - sem sa dopĺňajú ulice:

Kalinčiakova
Kukučínova
Jánošikova

+ doterajšie ulice zostávajú v platnosti:

parkovisko pred Domom služieb na ul. Štúrova
Cintorínska
Hodžova
Špitálska
Kasalova
Jaskyňová
Robotnícka
Mariánska dolina
Riečna
Palackého
Námestie Kráľovnej pokoja
parkovisko pred budovou Úradu práce,soc. vecí a rodiny, Štefánikova 88
parkovisko pre Okresným úradom
Palánok
Vikárska
Párovská
Ďurkova
Nábrežie mládeže (jednosmerný úsek od ul. B.Slančíkovej po most na Tr. A.Hlinku)
Boženy Slančíkovej (obojstranne)
parkovisko Nábr.mládeže (pri Chrenovskom moste)
parkovisko pri Mestskom úrade (závorový systém)


Dočasné parkovanie preukazované parkovacími kartami a SMS

Štúrova, státie na chodníku vyznačené príslušným dopravným značením, časť od výjazdu parkoviska pred Domom služieb po budovu VBC
Bernolákova
Osvaldova
Kalinčiakova
Kukučínova
Jánošikova


Sadzby:

Parkovací lístok alebo SMS:

- hodinová sadzba:

- I. okruh 0,50 € a 1,50 € za každú začatú ďalšiu hodinu
- II. okruh 0,50 € a 1,- € za každú začatú ďalšiu hodinu
Ak štátny sviatok pripadne na pracovný deň, parkovné sa nevyberá.

Karty:

a) Občianska parkovacia karta „PK-O“ sa vydáva pre občana s trvalým pobytom v zóne spoplatneného parkovania. Karta sa vydáva maximálne na dve spoplatnené miestne komunikácie v blízkosti trvalého bydliska (rezidenčná karta). Na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne 3 občianske parkovacie karty, pričom ich cena je nasledujúca:

Parkovacia karta – 10,00 €/rok
Parkovacia karta – 30,00 €/rok
Parkovacia karta – 100,00 €/rok

b) voľná parkovacia karta pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S

c) abonentská karta

Abonentská parkovacia karta „PK-A“ sa vydáva pre fyzickú osobu bez trvalého pobytu v spoplatnenej zóne dočasného parkovania.

Karta sa vydáva maximálne na dve spoplatnené miestne komunikácie v blízkosti bydliska (abonentská karta). Na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne 2 parkovacie karty, pričom ich cena je nasledujúca:

1. Parkovacia karta – 100,00 €/rok
2. Parkovacia karta – 200,00 €/rok“

Každý, kto žiada o parkovaciu kartu, musí mať vysporiadané záväzky voči mestu.