Aktualizované 25.8.2020: uzávierka sa predlžuje do 31.12.2020. Pôvodný zámer počítal s plynulým prechodom prác - po výstavbe kanála pre vodovod sa malo pokračovať s výstavbou križovatky Šindolka a mimoúrovňovou križovatkou. Stavebné povolenie vydal Okresný úrad v Nitre dňa 30. marca 2020. Kvôli odvolaniam však nie je právoplatné a čaká sa na rozhodnutie. To by podľa mojich informácií malo padnúť v septembri. Ak sa začne s výstavbou na Šindolke, uzávierka bude do konca roka 2021.

Od 15. marca do 31. augusta 2020 je naplánovaná uzávierka cesty I/64 v km 70,464 - 71,646 medzi Nitrou - Šindolkou a ulicou Dolné Hony - Priemyselný park Sever. Obchádzka bude vyznačená dopravným značením a bude smerovaná cez R1a (severný obchvat) a po ulici Dolné Hony cez priemyselný park.

Uzávierka sa dotkne aj MHD a to konkrétne linky číslo 4, ktorá nebude obsluhovať zastávku na Topoľčianskej ulici na Šindolke. Viac informácii na webe imhd.sk

Dôvodom uzávierky je realizácia stavby "Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)" - výstavba technického kanála pre vodovod DN 600 a DN 700, preložky vodovodov, preložky tlakovej kanalizácie a priepustov. Tieto kľúčové vodovody sú zatiaľ len dočasne preložené a je nevyhnutné ich preložiť do definitévneho stavu.

Práce počas uzávierky: v telese cesty I/64 bude vybúraný starý priepust (most), jeho náhrada, vybudovaný veľký technický kanál pre vodovody DN 600 a 700, preložia sa vodovody, tlaková kanalizácia, vybudujú nové priepusty, dobuduje sa podchod pre zver a zmení sa nivelita komunikácie.

Šindolka - obchádzková trasa


Príprava uzávierky - cestári 14. marca 2020 upravovali dopravné značenie na R1A (severný obchvat) - viď titulná foto a na ceste I/64 na Šindolke

Uzávierka I/64 Nitra - Šindolka Uzávierka I/64 Nitra - Šindolka Uzávierka I/64 Nitra - Šindolka Uzávierka I/64 Nitra - ŠindolkaZdroj: Nitralive.sk