Arriva Nitra získala dotáciu na realizáciu zámeru "Projekt IDS ako súčasť udržateľnej mobility v meste - Inteligentný, integrovaný a ekologický systém". Zakázku za 1 299 156€ vyhrala cez verejné obstarávanie spoločnosť TransData, a.s. so sídlom v Žiline.

Peniaze pôjdu na informačný systém - softvér a hardvér. Autobusy budú vybavené palubným počítačom, akustickým hlásičom informácií o linkách a zastávkach, systémom automatického počítania cestujúcich, kamerovým a tarifným systémom. Najväčšou zmenou budú elektronické tabule, ktoré budú nainštalované na zastávkach v centre Nitry. Malo by ísť o zastávky na Štúrovej ulici pri bývalom OD Tesco, pri tržnici, pri Mlynoch, na Štefánikovej oproti OD Tesco a pri bábkovom divadle.

Elektronické tabule budú informovať o odchodoch a príchodoch spojov v reálnom čase - na tabuliach bude zobrazený presný čas, čísla spojov a prípadné meškanie. Dáta bude systém zbierať pomocou GPS jednotiek nainštalovaných v autobusoch. Takéto tabule používá Arriva napríklad v Topoľčanoch a to od roku 2017.

"ARRIVA NITRA sa usiluje o modernizáciu verejnej dopravy v Nitre, a to aj prostredníctvom finančnej podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Aktuálne pokračuje verejné obstarávanie revíziou na Úrade pre verejné obstarávanie a na riadiacom orgáne implementácie projektov – teda na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Súčasťou projektu sú aj označovače čipových kariet a software a hardware na vybavenie dispečerského riadenia mestskej dopravy," informovala nás Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.


Elektronické tabule informujúce o príchode a odchode autobusov máme v Nitre na autobusovej stanici

Autobusová stanica NitraZdroj: Nitralive.sk