V týchto dňoch sa končí čiastočná uzávierka cesty na Univerzitnom moste, ktorá bola realizovaná v čase jeho rekonštrukcie. Pred uzávierkou vodiči mali obavy, či bude premávka plynulá, mnohí dokonca predpovedali katastrofický scenár. Po spustení uzávierky a obchádzky som bol pozitívne prekvapený ako celý systém funguje. Premávka bola plynulá a najmä vodiči akceptovali odklon nákladnej dopravy. Po zabehnutí obchádzky mnohí vodiči konštatovali, že dočasná organizácia dopravy je plynulejšia ako pôvodná. Preto čoraz viac bolo počuť hlasy, aby aj po skončení rekonštrukcie mosta, zostala dočasná organizácia dopravy zachovaná. Na prvý pohľad sa to zdala ako dobrá myšlienka, ak sa však pozrieme na problém bližšie, nie je to také jednoznačné. Tú sú dôvody:

1. Natrvalo by sa presunula doprava z cesty I. triedy č. 64 – ul. A. Hlinku na miestnu komunikáciu B. Slančíkovej a Wilsonovo nábrežie. Podľa sčítania dopravy z roku 2015 prešlo po Tr. A. Hlinku 22.378 vozidiel/24 hod., zo toho 10% boli nákladné vozidlá. Pravdepodobne by sme boli prvá samospráva, ktorá by povolila natrvalo presun takejto dopravnej záťaže na miestne komunikácie.
2. Základnou zásadou je odľahčenie centra mesta od motorovej dopravy. Týmto opatrením ju však posúvame bližšie k zástavbe a samotnému historickému centru. Naopak by sme upokojili dopravu na ceste I/64 v úseku, kde nie je v podstate žiadna zástavba.
3. Znížili by sme bezpečnosť a komfort chodcov. Na ulici B. Slančíkovej na križovatke s Tr. A. Hlinku a pri spojenej škole bol zrušený ochranný ostrovček, dokonca pri škole bol zrušený frekventovaný priechod pre chodcov. Nebezpečná situácia vznikla aj na priechode pre chodcov pri Pečiatkarni, kde pri odbočovaní vľavo, vozidlá v dvoch jazdných pruhoch križovali priechod pre chodcov. Podobná situácia bola aj na priechodoch, ktoré sa nachádzajú pred a za Chrenovským mostom.
4. Na Tr. A. Hlinku v smere do centra bola bez náhrady zrušená autobusová zastávka pri UKF, čím sa zhoršila dopravná obslužnosť tohto územia prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy.
5. Z dôvodu zjednosmernenia Wilsonovho nábrežia došlo v čase dopravnej špičky k zaťaženiu križovatky Kmeťkova - Fr. Mojtu pri kníhkupectve Viera a Mostnej ulice.


Odklon nákladnej dopravy z centra

Nesporným pozitívom dočasnej organizácie je odklon nákladnej dopravy z centra mesta. Podľa posledného sčítania dopravy z roku 2015 nákladná doprava v centre mesta tvorí asi 10%. Vzhľadom na doterajší rozmach hospodárstva možno predpokladať, že jej podiel je v súčasnosti ešte vyšší. O odklon dopravy sa samospráva snaží niekoľko rokov, no zatiaľ neúspešne. Dotknuté organizácie najmä Nitriansky samosprávny kraj už niekoľkokrát vydal negatívne stanovisko. Hlavným dôvodom je, že nákladná doprava sa má odkloniť z cesty I. triedy na cestu II. triedy č. 562 – ul. Cabajská. Tento argument má svoju logiku. Cesta II. triedy nie je svojim šírkovými parametrami a stavebným prevedením dimenzovaná na zvýšenú intenzitu cestnej premávky. Podľa sčítania dopravy v roku 2015 cestou II/562 prešlo 11.236 vozidiel za 24 hod., z toho okolo 20 % boli nákladné vozidlá. Vysoká intenzita dopravy je spôsobená tým, že ceste plní funkciu privádzača na rýchlostnú cestu R1. Ďalším problémom je samotné napojenie cesty na rýchlostnú cestu. V súčasnosti je ceste II/562 napojená na rýchlostnú cestu R1 prostredníctvom priesečnej križovatky, na ktorej v čase dopravnej špičky dochádza k problémom s plynulosťou dopravy. Pre zlepšenie situácie by sa mala križovatka prestavať na okružnú križovatku, do ktorej by sa mala v budúcnosti napojiť aj preložka cesty I/64. Zatiaľ však chýbajú potrebné povolenia. Vo februári sa uskutočnilo pracovné rokovanie, na ktorom zástupcovia ministerstva dopravy uviedli, že v prípade vyčlenenia finančných prostriedkov by povolenia boli k dispozícii v roku 2021 a výstavba križovatky by mohla byť ukončená v roku 2022 . Uvidíme, ako sa naplnia tieto optimistické scenáre, či sa podarí križovatku postaviť v uvedenom termíne resp. či odklon nákladnej dopravy bude realizovaný bez úpravy križovatky.

Poznámka na záver. Všetci upriamujú pozornosť na riešenie dopravnej situácie v centre mesta a na ceste II/562, ale v tieni zostávajú problémy na Hornočermánskej, Dolnočermánskej a Tehelnej ulice.

Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasa Univerzitný most Nitra - obchádzková trasaZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Michal Šimonek - Nitralive.sk