Aktualizované 9.4.2020 o 9:33 hod. - doplnené o informácie o stanovištiach a Arrive

Obchodná verejná súťaž na nového dodávateľa služby bikesharing má svojho víťaza, zdieľané bicykle budú môcť Nitrania využívať opäť od leta.

Od svojho spustenia pred troma rokmi sa bikesharing v Nitre stretol u používateľov s pozitívnym ohlasom, preto má vedenie mesta záujem v tejto službe pokračovať.

Pôvodná zmluva však nemala jasne stanovené podmienky, kvôli čomu bolo ďalšie fungovanie služby zdieľaných bicyklov ohrozené. Preto sa mesto rozhodlo hľadať nového dodávateľa, s ktorým podpíše jasnú, transparentnú zmluvu o poskytovaní služby. Obchodnú verejnú súťaž vyhlásilo mesto 31. januára tohto roku. Termín uzávierky bol 28. február 2020.

Ďalším dôvodom pre obstaranie nového systému bikesharingu je potreba širšej ponuky, konkrétne elektrických bicyklov, skútrov či kolobežiek, vyplývajúca z požiadaviek obyvateľov Nitry, ktorí žijú v kopcovitých častiach mesta. Požiadavka e-mobility tiež zohrala úlohu pri výbere nového dodávateľa.

Do dňa uzávierky sa do súťaže zapojili dve spoločnosti, a to spoločnosť 2brothers, s. r. o. – Zelený bicykel a Rekola Bikesharing, s. r. o.

Primátor mesta Nitry Marek Hattas zriadil osemčlennú komisiu na výber najlepšieho návrhu zloženú z členov, ktorí mali právo vyhodnocovať predložené súťažné návrhy (MUDr. Adriana Filipová, Ing. Erik Král, Ing. arch. Peter Mezei, Jozef Slíž) a členov, ktorí toto právo nemali (Mgr. Martin Horák, Mgr. Vladimír Ballay, Mgr. Oľga Hodálová, Ing. Ivan Janček).

Komisia začala svoju činnosť 5. marca 2020, kedy prebehlo otváranie obálok a obe spoločnosti na zasadnutí predstavili svoje návrhy. Po viacerých konzultáciách medzi členmi komisie vyšla z hlasovania víťazne spoločnosť Rekola Bikesharing, s. r. o.

Spoločnosť Rekola vznikla v roku 2013, spočiatku používali staré a darované bicykle, neskôr začali vyrábať vlastné bicykle v dielni v Prahe. Služby zdielaných bicyklov prevádzkuje v Prahe, Brne, Olomouci, Českých Budějoviciach, Tepliciach, Liberci a Ostrave.

V rámci súťaže sa hľadal systém na zabezpečenie zdieľania bicyklov v Nitre, ktorý bude bezodplatný. Úlohou spoločnosti bude zabezpečiť bicykle a dopravnú infraštruktúru, mesto sa zaviaže poskytnúť verejný priestor a súčinnosť pri budovaní stojísk. Dodávateľ služby bude mať príjem z reklamy a z prenájmov prostriedkov.

Spoločnosť Rekola má v zmysle návrhu celkovo zabezpečiť 150 bicyklov a 20 e-bicyklov s možnosťou ich ďalšieho navýšenia.

Termín spustenia v zmysle vyhlásenej súťaže nového bikesharingu v Nitre je 1. 6. 2020 pre bicykle a 1. 9. 2020 pre e-mobilitu. V súčasnej situácii šírenia vírusu Covid-19 je možné, že tento termín z objektívnych dôvodov na oboch stranách nebudeme môcť dodržať.

Pred spustením systému pre zabezpečenie jeho riadneho prevádzkovania je však potrebné ešte uskutočniť výber dodávateľa na servisovanie celého systému, respektíve zabezpečiť servisovanie systému internými zamestnancami.

Kompletné podmienky obchodnej verejnej súťaže “Bikesharing v Nitre” nájdete na tomto linku: www.nitra.sk


Kde budú stanoviská?

Mali by byť na pôvodných miestach, kde sa nachádzali Arriva bicykle. Ďalšie miesta budú predmetom rokovania, stanoviská je potrebné umiestniť na pozemkoch mesta. Nové stanoviská by mali pribudnúť na Klokočine a Chrenovej.


Aké sú náklady?

Ako sa spomína v článku vyššie, mesto poskytne pozemky pre stanoviská, poskytovateľ služby dodá bicykle, príjem bude mať z reklamy. Mesto Nitra však bude musieť zabezpečiť servisovanie. V OVS sa spomína, že ak nebude vedieť spoločnosť poskytnúť servis, zabezpečiť ho musí mesto. Ďalšie náklady budú známe až neskôr.


Čo bude s Arriva bicyklami?

Mesto Nitra má s Arrivou uzavretú zmluvu, ktorú bude vypovedať. Výpovedná lehota je 6 mesiacov. Avšak mesto nebude prispievať na chod systému ako v minulosti, keďže to nevyplýva zo zmluvy. Arriva tak môže službu naďalej prevádzkovať, bude si však musieť zabezpečiť stanoviská.