Cestujúci, ktorí využívajú služby spoločností ARRIVA na Slovensku, mohli od 2. januára do 30. apríla vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb. Do prieskumu spokojnosti sa v rámci Slovenska zapojilo spolu vyše 7 000 respondentov.

„Názor cestujúcich na ich skúsenosti s našimi službami je pre nás veľmi dôležitý. Vďaka spätnej väzbe, ktorú sme prostredníctvom dotazníkov získali, môžeme služby ďalej zlepšovať. Zo zozbieraných dát sme zistili, že cestujúci sú najspokojnejší s dostupnosťou informácií o spojoch a čistotou v autobusoch. Naopak, vybavenosť všetkých vozidiel Wi-Fi pripojením i frekvencia odchodov autobusových spojov sú oblasti, v ktorých cestujúci vidia priestor na nápravu. Tieto nedostatky si uvedomujeme a na ich riešení budeme pracovať s objednávateľmi verejnej dopravy – mestami a samosprávnymi krajmi. V súčasnosti už všetky novozaradené autobusy disponujú Wi-Fi pripojením a počet autobusových spojov aktívne komunikujeme s našimi objednávateľmi. Postupne ich prispôsobujeme potrebám cestujúcich. Zároveň by som chcela pochváliť našich vodičov, ktorých správanie a komunikáciu hodnotili respondenti pozitívne,“ povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.

V prieskume spokojnosti, ktorý obsahoval desať otázok, mali cestujúci ARRIVA Nitra možnosť posudzovať kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch či komunikáciu a správanie vodičov.

Arriva graf


Takmer polovica opýtaných využíva dopravu na dennej alebo takmer na dennej báze

„Zistili sme aj, že zhruba tri štvrtiny respondentov používajú dopravnú čipovú kartu, čo vnímame ako pozitívny výsledok, keďže jej implementácia do dopravy bola jedným z našich cieľov. Najmä v súčasnom období predstavuje najbezpečnejší a zároveň cenovo najvýhodnejší spôsob úhrady cestovného. Teší nás, že viac ako polovica cestujúcich zapojených do prieskumu pozoruje zlepšenie poskytovaných služieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom,“ dodáva P. Helecz.

Celkovú spokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb hodnotili cestujúci na stupnici od 1 do 5, kde 5 znamená úplnú spokojnosť. Priemerná úroveň spokojnosti z vyhodnotených dotazníkov pri hodnotení kvalitatívnych ukazovateľov je 3,7, pričom najlepšie hodnotenou službou je dostupnosť informácií o spojoch a tarifách.

Arriva graf


Do prieskumu sa môžu cestujúci zapojiť aj naďalej a vyjadriť tak názor a mieru spokojnosti s využívanými službami

Informovanosť cestujúcich ARRIVA Nitra zabezpečuje prostredníctvom webovej stránky https://arriva.sk/nitra/ i prostredníctvom linky zákazníckej podpory na čísle +421 915 733 733, a to každý deň vrátane víkendov a sviatkov od 8.00 do 20.00. Cestujúci majú tiež možnosť dostávať aktuálne informácie priamo do svojich e-mailových schránok. Stačí, ak sa prihlásia na odber noviniek pomocou formuláru na internetovej stránke https://arriva.sk/nitra/live/#newsletter.Zdroj: Arriva