ARRIVA už v minulosti opakovane upozorňovala na nedostatočné kapacity na strane objednávateľov pokiaľ ide o vyhlasovanie výberových konaní na zabezpečenie verejnej dopravy. Prejavilo sa to aj pri tendri na mestskú dopravu v meste Nitra.

Podľa dostupných informácií by mala byť víťazom spoločnosť, ktorá vznikla len týždeň pred podaním ponuky. Navyše – cena, ktorú ponúkla, pripomína cenovú vojnu medzi dopravcami o linku Nitra – Bratislava pred niekoľkými rokmi. Cestujúci si pamätajú, že cestovanie za jedno euro trvalo veľmi krátko. Nekalé konkurenčné praktiky totiž nemávajú dlhé trvanie. V dlhodobom horizonte však mávajú dopad na úroveň poskytovaných služieb a v odvetví verejnej dopravy aj na platy vodičov.

Na celej situácii však vidíme aj jedno pozitívum: po dlhých rokoch, počas ktorých ARRIVA modernizovala autobusy v prímestskej doprave a naliehala na objednávateľa – teda mesto Nitra – aby dovolilo modernizáciu vozového parku aj v mestskej doprave, sa obyvatelia Nitry v každom prípade – či vyhrá ARRIVA alebo neznáma spoločnosť – dočkajú modernejších autobusov aj v MHD.

ARRIVA do tendra predložila zodpovednú ponuku, ktorá vychádza z dlhoročných skúseností s prevádzkou mestskej hromadnej dopravy v Nitre. Okrem úplnej obnovy 84 autobusov, čo predstavuje investíciu približne vo výške 19 miliónov eur, sme v celkovej cene služby adekvátne ohodnotili aj veľmi dôležitú časť, a to mzdy našich kolegov – vodičov mestskej hromadnej dopravy. V tejto súvislosti sa nedá nespomenúť koniec leta 2019, keď hrozil štrajk vodičov v MHD. Vedenie mesta Nitra nás vtedy prosilo, aby sme sa s odborármi dohodli na zvýšení miezd tak, aby sa 2. septembra dostali školáci do škôl. ARRIVA s ohľadom a v prospech mesta a samozrejme aj cestujúcich pristúpila na požiadavky odborárov. Zvýšené mzdové náklady teraz zhoršujú konkurenčné postavenie ARRIVA v tendri na zabezpečenie mestskej dopravy v Nitre. Druhý dopravca totiž pri podávaní ponuky mohol počítať s nižšími nákladmi, keďže nemá zamestnancov, a teda ani platnú kolektívnu zmluvu.

A ešte jedna poznámka: najlacnejšie riešenie v tendri ešte neznamená aj reálne začatie poskytovania kvalitnej služby. Nitrania o tom vedia svoje. Systém zdieľaných bicyklov chcelo mesto objednať takisto na základe verejnej súťaže. S jej vypísaním boli porovnateľné problémy ako so súťažou na mestskú verejnú dopravu a ku podpisu zmluvy s vtedajším víťazom podľa našich informácií doteraz nedošlo. Systém zdieľaných bicyklov tak pre obyvateľov a návštevníkov Nitry na vlastné náklady prevádzkuje ARRIVA.

Veríme, že vedenie mesta všetky svoje doterajšie skúsenosti s verejnými obstarávaniami prehodnotí. Zároveň veríme, že prehodnotí aj oba podozrivé momenty v súvislosti s víťazom – dátum vzniku spoločnosti a podozrivo nízku sumu, pri ktorej vznikajú pochybnosti o kvalite ponúkanej služby, resp. o férových platoch pre vodičov autobusov a obslužný personál. Podanie námietky prehodnotíme.

ARRIVA má platnú zmluvu na zabezpečenie MHD v Nitre do konca budúceho roka.Zdroj: Arriva Nitra