V súvislosti so zmenou dopravcu v mestskej hromadnej doprave v Nitre od roku 2022, o ktorej sme písali v článku Arriva v Nitre končí, MHD zabezpečí iná spoločnosť, sa vynára niekoľko dôležitých otázok.

Mestu Nitra som položil 4 otázky, odpovede si prečítate pod nimi.

Medzimestskú prepravu bude zabezpečovať Arriva, MHD nový prepravca – riešilo mesto aj otázku čipových kariet? A čo integrovaná doprava? Budú mať ľudia 1 kartu? Alebo cestujúci z obcí budú musieť mať 2 karty?

Nový dopravca má zabezpečiť bezproblémový prechod na systém nových, moderných kariet, ktoré už nepracujú v režime offline, ako tie súčasné, zastarané, ale bude ich možné dobíjať aj z pohodlia domova online. Ľudia neprídu o zvyšný kredit, ktorý majú na súčasných kartách. V prípade predplatených časových lístkov im bude alikvotná časť nespotrebovaného obdobia vrátená. Vzhľadom na to, že s príchodom nového dopravcu budú umožnené nové spôsoby platenia, či už aplikáciou, alebo platobnou kartou, je pravdepodobné, že ľudia nebudú mať ani potrebu zaobstarať si čipovú kartu na mestskú autobusovú dopravu.

Arriva sídli na Štúrovej, kde má depo, riešilo mesto s novým prepravcom jeho sídlo? Alebo je toto čisto už na firme, ako a kde si depo zriadi?

Dopravca má povinnosť si takéto miesto sám nájsť, pričom podľa harmonogramu nástupu toto miesto objednávateľovi prepravy v predstihu aj oznámi. Mesto neprepláca kilometre, ktoré dopravca odjazdí pri presune do depa a z depa, takže dopravca je motivovaný nájsť si takéto miesto čo najlepšie lokalizované.

Čo bude s vodičmi? Riešila sa v rámci verejného obstarávania aj táto otázka?

Dopravca si musí sám nájsť svojich zamestnancov. Neobávame sa, že v prípade, že by Arriva nejakého vodiča prepustila a bude spĺňať kvalitatívne požiadavky nového dopravcu, že ho nový dopravca neosloví.

Cena lístkov – je to síce predčasné, ľudia sa však oprávnene pýtajú – zmení sa cena lístkov?

V súvislosti so zmenou dopravcu mesto Nitra zatiaľ neplánuje zmenu ceny lístkov. Cena lístkov sa odvíja od úplne iných faktorov ako od toho, ktorá firma zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu. Cena lístkov musí byť nastavená tak, aby motivovala ľudí využívať MHD a musí reflektovať ponúkanú kvalitu prepravy. Pri porovnaní s individuálnou automobilovou prepravou musí vždy platiť, že čím je mesto preplnenejšie autami, tým musí byť väčší cenový a iný rozdiel medzi používaním MHD a používaním auta. Podľa štatistiky v jednom aute jazdí v priemere iba 1,2 ľudí, pričom v jednom autobuse je ich v priemere niekoľko desiatok.Zdroj: Nitralive.sk