V období od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo v okrese Nitra zaznamenaných 646 dopravných nehôd, čo je 144 DN menej ako v roku 2019. Pri dopravných nehodách bolo evidovaných 12 usmrtených osôb (o 8 osôb menej ako v roku 2019), 24 osôb bolo ťažko zranených (o 8 osôb menej ako v roku 2019), 211 osôb bolo ľahko zranených (-37 osôb). Pri dopravných nehodách bola spôsobená škoda vo výške 1.897.690 € čo je o 235.770 € menej ako v predošlom roku.

V hodnotenom období bolo evidovaných 189 dopravných nehôd so zranením (29,26 % z celkového počtu dopravných nehôd), čo je o 16 DN menej ako v roku 2019. V 607 prípadoch bol vinný vodič motorového vozidla, čo predstavuje 93,96 %. V 8 prípadoch bol vinný chodec (1,24 %), čo je o 9 prípadov menej ako v roku 2019. V 9 prípadoch bola dopravná nehoda spôsobená vodičom nemotorového vozidla (1,39 %), čo je o 2 prípady menej ako v roku 2019.

Najčastejšou príčinou dopravných nehôd bolo porušenie základných povinnosti vodiča, a to v 265 prípadoch (41,02 % z celkového počtu dopravných nehôd zavinených vodičmi motorových vozidiel), druhou najčastejšou príčinou DN bol neprimeraná rýchlosť jazdy, a to v 107 prípadoch, čo je 16,56 %. Nesprávne otáčanie a cúvanie bolo príčinou DN v 70 prípadoch (10,84 %).

Dopravné nehody Nitra 2020 - graf

Najnehodovejším dňom bol v hodnotenom období vyhodnotený pondelok, kedy došlo k 111 DN (17,18 % z celkového počtu dopravných nehôd), čo je o 36 DN menej ako v roku 2019. Druhým najnehodovejším dňom bol štvrtok, kedy došlo k 103 DN (15,94 %). Ako najnehodovejšie bolo vyhodnotené obdobie od 12.00 hod. do 16.00 hod., kedy došlo k 155 DN (23,99 %). Druhé najnehodovejšie obdobie bolo v čase od 16.00 hod do 20.00 hod., kedy došlo k 147 dopravným nehodám (22,75%).

V hodnotenom období bol u vinníka dopravnej nehody zistený alkohol v 38 prípadoch, čo je o 13 prípadov menej ako v roku 2019. Z uvedeného počtu bol v 34 prípadoch zistený alkohol u vodiča motorového vozidla, čo je o 12 prípadov viac ako v roku 2019, v 3 prípadoch bol zistený u vodiča nemotorového vozidla, čo je o 1 prípad viac ako v roku 2019, v 1 prípade bol zistený u chodca, čo je rovnako ako v roku 2019. V roku 2020 došlo v obci k 470 dopravným nehodám (72,75 %), čo je o 137 DN menej ako v roku 2019. Pri dopravných nehodách boli 2 osoby usmrtené ( o 2 osoby menej), 11 osôb bolo ťažko zranených (- 2 osoby) a 125 osôb bolo ľahko zranených, čo je o 28 osôb menej ako v roku 2019. Mimo obec bolo v roku 2020 evidovaných 176 dopravných nehôd (27,25 %), čo je o 7 DN menej ako v roku 2019. Pri dopravných nehodách bolo 10 osôb usmrtených (- 6 osôb), 13 osôb bolo ťažko zranených (- 6 osôb) a 86 osôb bolo ľahko zranených, čo je o 9 osôb menej ako v roku 2019.


Dopravná nehodovosť podľa cesty – rok 2020

Dopravná nehodovosť podľa cesty – rok 2020


Mimoúrovňová križovatka s cestou I/64 - začiatok mesta Nitra (R1a - "Severný obchvat" Nitry)

Dopravná nehodovosť podľa cesty – rok 2020


Mimoúrovňová križovatka s cestou III/1674 pri obci Báb

Dopravná nehodovosť podľa cesty – rok 2020


Prejazdný úsek mestom Vráble

Dopravná nehodovosť podľa cesty – rok 2020


Krškany od ulice Biovetská po Zlievarenskú

Dopravná nehodovosť podľa cesty – rok 2020


Súľovská - križovatka ciest I/51-I/64-I/65 Zlatomoravecká križovatka

Dopravná nehodovosť podľa cesty – rok 2020


Cabajská x R1

Dopravná nehodovosť podľa cesty – rok 2020


Príjazd alebo vjazd do obce Cabaj Čápor

Dopravná nehodovosť podľa cesty – rok 2020

Video / nehodové úseky v meste Nitra

Novozámocká - Štefánikova - Tr.A.Hlinku v Nitre
R1a x I/64 (severný obchvat)
Cabajská cest x R1Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, www.minv.sk