Aktualizované: 17.2.2021 o 18:02 hod. - doplnené o stanovisko mesta.

"Pokiaľ ide o aktuálnu údržbu cyklotrás, bohužiaľ zasahuje nám do toho pandémia koronavírusu. Nie je to výhovorka, ale objektívny fakt – boli dni, kedy nám naraz vypadli všetci pracovníci určení na údržbu, pretože buď boli Covid pozitívni alebo v karanténe. Navyše, podotýkame, že pri tom množstve chodníkov a ciest v správe mesta sa v zimnom období nedá odhrnúť všetko okamžite.

Z dlhodobého hľadiska pracujeme v prípade údržby cyklotrás, či už skolaudovaných alebo prevzatých do správy, s viacerými variantami. Jedným z nich je zakúpenie samostatného stroja, ktorý sa bude venovať iba chodníkom a cyklotrasám. Tento stroj by mal mať vyčleneného samostatného vodiča a jeho prevádzka by bola zakomponovaná do mestského plánu zimnej údržby. Druhá možnosť je mať to v Pláne zimnej údržby a stroj aj s vodičom mať zabezpečený zmluvne, podobne, ako to má Nitriansky samosprávny kraj.

Mesto už teraz rieši zakúpenie mechanizmov s kefami a zimnou nadstavbou. K dispozícii by mali byť na budúcu zimu."


Článok

Podľa prieskumu realizovaného v rámci plánu udržateľnej mobility je podiel cyklistickej dopravy na celkovom počte vykonaných ciest v meste Nitra asi 2 %. Základnou podmienkou zvýšenia podielu cyklodopravy je výstavba zodpovedajúcej infraštruktúry a jej kvalitná údržba. V priebehu posledných dvoch rokov bolo v okolí Nitry postavených cca. 24 km cyklotrás, z toho mesto Nitra realizovalo cca 11 km, Nitriansky samosprávy kraj taktiež okolo 11 km a v rámci výstavby automobilky Jaguar – Landrover boli realizované cca. 2 km. Výstavba cyklotrás je financovaná najmä z európskych prostriedkov za spolufinancovania samospráv. Ruka v ruke s výstavbou cyklotrás by mala ísť ich kvalitná údržba. Výzvou je najmä zimná údržba, ktorá v našich končinách nie je samozrejmosťou.

Pre vytvorenie obrazu, som si po poslednom snežení prešiel niektoré cyklotrasy v meste a jeho okolí. Bol som milo prekvapený, že najmä cyklotrasy v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja, boli už niekoľko hodín po snežení v dobrom stave. Podľa informácii zo samosprávneho kraja celoročnú údržbu cyklotrás zabezpečuje súkromná spoločnosť. Súčasťou údržby je kosenie okolia cyklotrasy, kontrola funkčnosti dopravných značiek a dopravných zariadení, čistenie cyklotrasy a samozrejme odhŕňanie snehu. Jednotlivé činnosti sú vykonávané v presne stanovených intervaloch, práce preberá a kontroluje zodpovedný pracovník samosprávneho kraja. Cyklotrasa je dokonca monitorovaná kamerou.

Podobne v dobrom stave bola cyklotrasa pri automobilke. Cyklotrasa je v súčasnosti v správe spoločnosti MH Invest s.r.o. a v budúcnosti má prejsť pod správu mesta.

Horšia situácia bola na mestských cyklotrasách. Aj po niekoľkých dňoch po snežení sa na viacerých miestach nachádzala vrstva ľadu alebo snehu. Cyklotrasy boli pre cyklistov a chodcov ťažko prejazdné alebo priechodné. Nepriaznivý stav bol najmä na cyklotrasách pod Borinou a popri rieke, kde má byť problém s chemickým posypom. Tento problém sa dá riešiť použitím ekologickej soli, ktorú je možné používať aj v blízkosti vodných tokov. Je pochopiteľné, že zabezpečiť v súčasnej situácii okamžitú údržbu nie je jednoduché, ale s odstupom pár dní sa to zvládnuť môže. Na tomto jednoduchom prieskume vidno, že zimná údržba cyklotrás sa dá zvládnuť, len treba mať vôľu. Alebo ako sa hovorí menej slov a viac činov.


Wilsonovo nábrežie - cyklotrasa, správca: mesto Nitra

Zimná údržba cyklotrás v Nitre Zimná údržba cyklotrás v Nitre Zimná údržba cyklotrás v Nitre Zimná údržba cyklotrás v Nitre


Borina - cyklotrasa, správca: mesto Nitra

Zimná údržba cyklotrás v Nitre Zimná údržba cyklotrás v Nitre Zimná údržba cyklotrás v Nitre Zimná údržba cyklotrás v Nitre


Krškany - Cetín - cyklotrasa, správca: Nitriansky samosprávny kraj

Zimná údržba cyklotrás v Nitre Zimná údržba cyklotrás v Nitre


Golianovo - cyklotrasa, správca: Nitriansky samosprávny kraj

Zimná údržba cyklotrás v Nitre


Jaguar Land Rover/PP Sever - cyklotrasa, správca: MH Invest s.r.o. (štát)

Zimná údržba cyklotrás v Nitre Zimná údržba cyklotrás v Nitre Zimná údržba cyklotrás v Nitre Zimná údržba cyklotrás v NitreZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk