Od 1. do 9. mája je z dôvodu výstavby vodovodnej prípojky uzavretá Piaristická ulica a to pre motorové vozidlá. Pre peších je chodník prístupný. Prípojka vodovou a kanalizácie sa buduje pre polyfunkčný objekt Orbis.

Ulica je konkrétne uzavretá od bývalého vjazdu na horné parkovisko OD Tesco po vjazd do areálu MŠ Piaristická.

O obchádzkových trasách informuje polícia SR na svojej FB stránke:

V čase realizácie prác bude doprava vedená po obchádzkových trasách vyznačených prenosným dopravným značením:

- v smere od miestnej komunikácie Štúrova po miestnych komunikáciách Palánok a Mariánska,
- v smere od miestnej komunikácie Piaristická po miestnych komunikáciách Školská, Farská, Štefánikova, Štúrova.

Piaristická ulica neprejazdná pre motoristov do 9. mája 2021 Piaristická ulica neprejazdná pre motoristov do 9. mája 2021Zdroj: Nitralive.sk