Primátor Nitry Marek Hattas podpíše v stredu 5. mája 2021 zmluvu s novým dopravcom, spoločnosťou Transdev Morava.

Táto firma sa stala víťazom súťaže na dopravcu, ktorý bude prevádzkovať MHD v Nitre najbližších desať rokov.

Nitre sa ako prvému mestu na Slovensku podarilo zorganizovať súťaž na dopravcu s viac ako jedným uchádzačom. Reálne súťažili tri firmy, z ktorých najlepšie podmienky Nitre poskytla práve Transdev Morava.

Nitra teda zajtra zavŕši náročnú cestu za novou, kvalitnejšou mestskou hromadnou dopravou.

O novom dopravcovi sa dočítate v článku Arriva v Nitre končí, MHD zabezpečí iná spoločnosť.Zdroj: Nitralive.sk