Aktualizované: 21. októbra 2021

Aký je aktuálny stav uzávierky?

Končí obstarávací proces na dodávateľa signálnych plánov na prestavbu programov na dotknutých križovatkách riadených svetelnou signalizáciou a tento týždeň má byť doručené rozhodnutie o určení dočasného dopravného značenia na dotknutých cestách I. a II. triedy z Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Nitra. Z Národnej diaľničnej spoločnosti (rýchlostná cesta R1) a z mesta Nitra (miestne komunikácie) už rozhodnutie o určení dočasného dopravného značenia Nitrianskemu samosprávnemu kraju doručili. Následne minimálne 5-6 týždňov bude trvať výroba a osadenie dopravných značiek, resp. výroba softwaru na zmenu signálnych plánov. Po zrealizovaní týchto úkonov bude určený dátum a samotná uzávierka železničného mosta na Cabajskej ceste pre motorové vozidlá nad 20 ton okrem vozidiel verejnej osobnej dopravy. K uzávierke teda príde najskôr v decembri 2021.

Dôsledky neúmerného zaťaženia ciest v Nitre nákladnou dopravou sa začínajú prejavovať. Problém je na moste vedúcom ponad železnicu na Cabajskej ulici, ktorý bol prekvalifikovaný na stupeň číslo 5 = zlý. Od výstavby južného obchvatu Nitry sa ukazuje, ako zle bol naprojektovaný a ako sa jeho výstavbou situácia v Nitre nevyriešila. Na zle riešený obchvat sme upozorňovali ešte pred jeho výstavbou, rozoberali sme túto tému v už dnes neexistujúcom Nitralive diskusnom fóre. V roku 2015 som zverejnil článok, v ktorom popisujem problémy, ktoré obchvat priniesol a možné riešenia.

Cabajská cesta je cestou druhej triedy (II/562), od výstavby južného obchvatu slúži ako privádzač. Smeruje všetku dopravu cez most nad železnicou a ďalej cez Krškany, alebo do centra Nitry. Prakticky hneď po výstavbe obchvatu sa začala Cabajská ulica prepadávať, dnes je možné vidieť niekoľko krát opravovaný asfalt, cesta je plná nerovností. Cabajská, Dolnočermánska, Levická ulica - všetko kedysi nezaťažené menej frekventované cesty dnes trpia zlým rozhodnutím niekoho v kancelárii v Bratislave.

Situáciu mala vyriešiť križovatka Čermáň a obchvat Krškán, tieto sa do dnešného dňa nezačali ani len pripravovať. Spomínala sa štvorprúdová cesta do Komjatíc, neskôr sa o nej prestalo hovoriť, až tento zámer odišiel do stratena. Obchvat Krškán sa spomína v zámere preložky cesty I/64 Komárno - Nitra - Hlohovec - D1 resp. Topoľčany. Kruhový objazd na Cabajskej ulici vyzeral nádejne, posledné roky sme dostávali informácie o prípravách na výstavbu, v roku 2021 sme sa však dozvedeli, že žiadna príprava sa ešte nezačala. Kruhový objazd tak ľahko neuvidíme minimálne najbližšie 3 roky.

Cesty, križovatky, železničná stanica a trať v Nitre - ich stav a absencia nám len potvrdzuje, že pre štát je Nitra v nezáujme.


Cabajský most čaká uzávierka pre nákladnú dopravu nad 20 ton

Portál nitra.sme.sk priniesol informáciu o výluke pre nákladnú dopravu nad 20 ton. Znamenalo by to, že všetky ťažkotonážne kamióny pôjdu cez centrum mesta. Výluka má trvať od októbra 2021 do júna 2023. Tento termín je už neaktuálny - viď čerstvé informácie na začiatku článku.

Zisťoval som, či je uzávierka už schválená. "Uzávierka a obchádzkové trasy sú Krajským dopravným inšpektorátom (KDI) predbežne odsúhlasené, konečné rozhodnutie však musí vydať odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Nitre. Pretože NSK potrebuje ešte zrealizovať verejné obstarávanie na zabezpečenie zmeny signálnych plánov (programov) dotknutých križovatiek riadených pomocou cestnej dopravnej signalizácie a zabezpečiť výrobu dopravných značiek na označenie obchádzkových trás, presný termín v tejto chvíli nie je možné určiť," informovala ma hovorkyňa NSK pani Oľga Prekopová.


Namiesto vylúčenia nákladnej dopravy z centra Nitry kamióny pribudnú

Dlhé roky je v pláne vylúčenie nákladnej dopravy z centra Nitry. Nákladná doprava smeruje po Štefánikovej triede, cez Štúrovu a na vnútorný obchvat mesta na Wilsonovom nábreží. Problém je na križovatke Mlyny, kde majú kamióny s dlhými návesmi problém vytočiť sa doprava na Štúrovu ulicu. Druhý problém je v opačnom smere, kde je jeden jazdný pruh pre ľavé odbočenie pri Mlynoch krátky a vozidlá upchávajú križovatku pri Univerzitnom moste.

Namiesto vylúčenia nákladnej dopravy nám v meste počet kamiónov pribudne. Mesto s južným obchvatom má kamióny v centre - geniálne!


Vyjadrenie Nitrianskeho samosprávneho kraja k zlému stavu mosta na Cabajskej a plánované riešenie

NSK má záujem na vylúčení dopravy zo stredu mesta, ale nie za cenu ohrozovania životov a zdravia ľudí. Od začiatku opravy Univerzitného mosta cez rieku Nitra umiestneného na ceste I/64 už uplynuli tri roky (pozn.redakcie: 2 roky, práce sa začali v roku 2019) a za ten čas NSK tým, že udelil dočasné užívanie mestu Nitra a odklonil dopravu cez Cabajský most, spôsobil jeho neúnosné dopravné zaťaženie, ktoré nemôže ďalej pokračovať. Stav sa po oprave Univerzitného mosta nedal dodnes do poriadku. To znamená, že intenzitou dopravy za toto spomínané obdobie došlo k oveľa vyššej záťaži Cabajského mosta, ktorý je na ceste 2., nie 1. triedy, než na akú bol stavaný, a skúmaním jeho stavu sa zistilo, že pod tlakom tejto záťaže musel byť prekvalifikovaný na stupeň číslo 5. – zlý.

Predseda NSK bol za to, aby sa počas opravy Univerzitného mosta vylúčila doprava cez stred mesta, ale nie za cenu rizika, že sa Cabajský most, ktorý je vo vlastníctve NSK, zrúti pod neúmernou záťažou nenáležitou jeho parametrom. Už 10 rokov upozorňuje na to, že stav treba riešiť komplexne vrátane križovatky na privádzači, ktorý je presne na tejto trase 1700 metrov ďalej. Keby NSK robil čokoľvek, tento most je stavaný na cestu 2. triedy a nikdy nedosiahne statické parametre cesty 1. triedy.

Krajskí poslanci na augustovom zasadnutí Zastupiteľstva NSK mali na programe zmenu signálnych plánov na križovatkách, ktoré s dopravou na moste súvisia. Podľa NSK je Cabajská cesta taká vyťažená a pre dopravu v meste kľúčová, že by sa do riešenia problému mal zaangažovať aj štát. NSK je pripravený vozovku na moste opraviť, a aj to urobí, ale to problém nerieši, pretože tým sa nezvýši nosnosť mostného telesa. Most ani po oprave nebude mať charakter cesty I. triedy. Preto by bolo najlepšie, ak by ho do správy prevzal štát. Stojí nad železnicou na štátnych pozemkoch a je potrebné, aby po ňom v budúcnosti mohli jazdiť aj ťažké kamióny. Preto to treba riešiť komplexne s Ministerstvom dopravy a Slovenskou správou ciest. To zdôraznil predseda NSK aj počas nedávneho rokovania s ministrom dopravy a výstavby SR, ktoré sám inicioval.

Treba zdôrazniť, že Cabajský most je na ceste 2. triedy a aj jeho statika je parametrovaná na cestu 2. triedy. Ak má dosiahnuť parametre cesty 1. triedy, je nevyhnutné, aby bol do jeho generálnej rekonštrukcie zapojený aj štát.

Dopravné značenie NitraZdroj: Nitralive.sk