Aktualizácia: 20. november 2022

Mesto Nitra pokračuje v osádzaní stĺpikov na ulice, kde sú chodníky využívané na masové parkovanie bez regulácie a častokrát aj nepochopiteľne bez postihu zo strany polície. Jedna z takých ulíc je aj Coboriho, kde sa až doteraz parkovalo zadarmo na pravej strane v smere na Cintorínsku ulicu. Len škoda, že stĺpiky neboli osadené súbežne so súvislou opravou chodníka, ktorá je potrebná.

Fotodokumentácia - ulica predtým a teraz

Parkovanie Coboriho, Nitra Parkovanie Coboriho, Nitra Parkovanie Coboriho, Nitra Parkovanie Coboriho, Nitra Parkovanie Coboriho, Nitra Parkovanie Coboriho, Nitra Parkovanie Coboriho, Nitra Parkovanie Coboriho, Nitra


Stĺpiky pribudli aj na rohu ulíc Kmeťkova a Mostná

Stĺpiky Mostná ulica, Nitra


Pôvodný článok z dňa 6.6.2022

O potrebe použitia stĺpikov zabraňujúcich parkovaniu na chodníkoch sa v Nitre hovorí roky, doteraz však nebola vôla a ani potrebné povolenia zo strany dopravného inšpektorátu (DI).

Teraz však nastala zmena a mesto Nitra osadilo prvé stĺpiky a to na uliciach Párovská (pri železiarstve), Štúrova (pri kruhovom objazde v smere do centra), Staničná na rohu pri bytovom dome a na Pražskej ulici pri židovskom cintoríne, kde autá jazdili cez priechod pre chodcov na trávnatú plochu k múru cintorína.

Lokalít, kde budú osadené, by malo byť viac. Všetko záleží na povoleniach od DI. K dispozícii máme zoznam lokalít, ktoré má mesto vyhliadnuté a ktoré sú podané na DI.

Pre doplnenie, za jeden stĺpik zaplatí mesto 110Є bez DPH a bez osadenia, dodávateľom je firma SAROUTE s.r.o.

Lokality - návrh umiestnenia stĺpikov nájdete zaznačené v mape.

Ide o ulice: Staničná, Štefánikova, Rázusova, Pražská, Párovská, Schurmannova, Štúrova, Farská, Mostná, Fraňa Mojtu, Kmeťkova
Pohľad na nové stĺpiky na Staničnej, Párovskej a Štúrovej ulici

Stĺpiky Nitra Stĺpiky Nitra Stĺpiky Nitra Stĺpiky NitraZdroj: Nitralive.sk