Mesto Nitra pripravilo na ostatné rokovanie mestského zastupiteľstva (2.2.) materiál, ktorý navrhuje zvýšenie cestovného v autobusoch MHD (pozn. redakcie: materiál prerokovaný nebol, bol stiahnutý na dopracovanie). Radnica si od tejto úpravy sľubuje mesačný nárast tržieb o takmer 92 tisíc EUR a ročne o viac ako 1,1 mil. EUR bez DPH. Ako objednávateľ prišiel k týmto sumám nie je známe, pretože dôvodová správa neobsahuje podrobnejšie kalkulácie.

Za rok 2021 Mesto zaplatilo prevádzkovateľovi MHD vo forme zálohových platieb 6 450 000 € a neskôr doplatok za služby vo verejnom záujme vo výške 414 699 €, čo bolo spolu takmer 6,9 mil. €. Za prvý polrok 2022 predstavovali úhrady Mesta za MHD 3,7 mil. €, teda možno predpokladať, že zálohové platby za celý minulý rok dosiahnu vyše 7 mil. €. K tejto čiastke bude potrebné pripočítať ešte doplatok, ktorý dopravca vykalkuluje objednávateľovi v prvej polovici tohto roka. Celkové náklady sú očakávané na úrovni min. okolo 7,5 mil. €.

Okrem spomínaného nárastu cien cestovného môže Mesto vybrať viac financií za MHD ešte týmito tromi krokmi:

1. ukončenie bezplatnej prepravy pre utečencov z Ukrajiny – nárok na bezplatnú prepravu v sieti liniek MHD Nitra majú od 14.3.2022 po preukázaní sa dokladom totožnosti spolu s dokladom o tolerovanom pobyte na území SR (https://nitra.transdev.sk/bezplatna-preprava-pre-utecencov-z-ukrajiny/). Keďže sa jedná o komunitu, ktorá hojne využíva cestovanie autobusom, veríme, že za čas pobytu v Nitre sa už adaptovala na podmienky, k čomu vie napomôcť aj kontaktné miesto COMIN. Nitra by nebola prvým mestom, pretože k takémuto kroku pristúpili už v Bratislave (https://www.idsbk.sk/oznamy/whhd002wy40d/) a nie je vylúčené, že postupne sa pridajú aj ďalšie mestá.

2. zlepšenie výberu cestovného od problémových komunít – predovšetkým sa jedná o rómsku menšinu a linky, ktoré prednostne využíva (napr. 4, 7, 8, 15, 18, 21, 26). Mesto a dopravca spoločne v minulom roku pristúpili k nasadeniu rómskych sprievodcov v MHD, ktorí sa podieľajú na dodržiavaní prepravného poriadku na spomínaných linkách. Potvrdzuje to aj vyjadrenie našej čitateľky: „Pravidelne cestujem linkou 26 na nový (cabajský) cintorín. Ak je v autobuse aj rómska hliadka, dokáže si spraviť poriadok. Ale, keď sprievodcovia v autobuse chýbajú, tak je cestovanie niekedy nepríjemné. Rómovia sa vzájomne prekrikujú, zanechávajú po sebe neporiadok na podlahe autobusu. Doprava na pietne miesto posledného odpočinku je vtedy ozaj nekultúrna. Žiaľ, niet na výber, keďže k tomuto cintorínu prakticky iná linka nepremáva.“

3. ukončenie bezplatnej prepravy pre rómske deti do škôl – v dňoch školského vyučovania je v prevádzke bezplatná preprava detí ráno z ul. Jakuba Haška smerom k ZŠ Krškany, ZŠ Krčméryho a ZŠ Mudroňova a späť po skončení vyučovania. Celkovo tak Mesto denne dotuje prepravu v rozsahu 75 km (pri 20 dňoch ide o 1 500 km mesačne). Vzdelávanie je u rómskych detí nepochybne dôležité pre ich budúcnosť, ale prečo sú tieto deti oslobodené od platby cestovného v porovnaní s inými deťmi (bez ohľadu na etnikum či farbu pleti), ktoré navštevujú iné školy a za cestovanie autobusom štandardne platia?

Záverom aspoň jedna pozitívna informácia – Mesto pripúšťa, že upustí od znižovania tarifných kilometrov, čo by negatívne ovplyvnilo dopravnú obslužnosť jednotlivých mestských častí. Práve naopak, objednávateľ aj dopravca evidujú záujem o nárast spojov.

Ak máte podnety k prevádzke MHD Nitra, adresujte ich priamo:
• Odboru dopravy MsÚ v Nitre – Ing. Ivan Janček (Referent pre MHD a mobilitu) – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
• Zákazníckemu centru MHD Nitra TD Transport s.r.o. – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Zdroj: Autor článku si prial zostať v anonymite