V roku 2014 eviduje Hasičský a záchranný zbor Nitra spolu 111 požiarov. Pozrite si štatistiku a správu, ktorú HaZZ Nitra predložil na Mestské zastupiteľstvo v marci.

Počet požiarovPriame škody v €Usmrtené osobyZranené osobyUchránené hodnoty v €
111185 22521933 870

V roku 2013 bolo zaevidovaných spolu 108 požiarov - o 3 menej ako v roku 2014. Škody sú nižšie o 232 455€. V roku 2014 bolo o 1 usmrtenú osobu viacej a o jednu zranenú osobu menej oproti roku 2013.

Požiare podľa mesiacov: jún (19), máj (15) a marec (12) a najmenej v mesiacoch február (5) a október (5). Na zvýšenej požiarovosti počas júla mali značný podiel požiare spôsobené nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb pri fajčení a úmyselným zapálením neznámou osobou.

Najčastejšia príčina vzniku požiarov bola v 30 prípadoch úmyselné zapálenie neznámou osobou so škodou 145690,-€, v 30 prípadoch nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb pri fajčení so škodou 1720,-€ a v 10 prípadoch spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok) so škodou 40,-€.

Počet požiarov podľa mestských častí

Mestská časťPočet požiarovPriama škoda v €Usmrtené osobyZranené osoby
Staré mesto27102 43501
Zobor630 82500
Čermáň1839000
Chrenová2314 55520
Klokočina9976000
Horné Krškany8305000
Dolné Krškany35000
Janíkovce45000
Dražovce3300000
Mlynárce3801000
Párovské Háje1330000
Kynek0000
Diely6980000
SPOLU111185 22521Správa HaZZ Nitra - požiarovosť v meste Nitra za rok 2014

Požiarovosť v Nitre rok 2014

Zdroj: Nitralive.sk, Správa Požiarovosť na území mesta Nitra v roku 2014