K dátumu 2.1.2016 žilo v meste Nitra 80 130 obyvateľov. Klesajúci trend sa teda opakuje, k 1.1.2015 mala Nitra 80 524 obyvateľov, k 1.1.2014 to bolo 80 947 obyvateľov s trvalým pobytom v Nitre. Začiatkom roka 2013 bývalo v meste 81 351 ľudí, k 1.6.2012 to bolo 81 600 ľudí a ak sa pozrieme na rok 2010 tak k 1. januáru žilo v Nitre 82 661 ľudí. Tieto informácie sú z mestskej matriky.

Štatistický úrad uvádza 78 875 obyvateľov Nitry podľa posledného sčítania ľudu k dátumu 31.12.2011 (37 630 mužov a 41 245 žien), ktoré ako vieme prebehlo ako prebehlo - množstvo ľudí odovzdalo nesprávne vyplnené hárky, našli sa aj ľudia, ktorých sčítací komisári nenavštívili. Držíme sa teda údajov z Mestského úradu v Nitre.

Počet obyvateľov by sa však príchodom automobilky Jaguar Land Rover mal zmeniť - s určitosťou môžeme povedať, že v Nitre bude žiť resp. pracovať o niekoľko tisíc ľudí viac. Koľko z nich sa oficiálne prihlási na trvalý pobyt v Nitre uvidím časom.Zdroj: Nitralive.sk, Referát evidencie obyvateľstva a domov, ÚPSVaR