Zápis do 1. ročníka základných škôl v pôsobnosti mesta Nitra pre školský rok 2016/2017.

* Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti zákonného zástupcu.

ŠkolaDátum zápisuWeb stránkaTel.číslo
ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 14. až 8.4.2016 od 14 to 17:00 hod.www.zspribinunr.edupage.org65 11 832
ZŠ Beethovenova 114. až 8.4.2016 od 15 to 17:00 hod.www.zsbeethovenova.edupage.org65 11 186
ZŠ Benkova 344.,5.,6.apríla od 15 do 17:00 hod.a 7.,8.apríla od 15 do 16:00 hod.(triedy na prízemí v bloku B) www.zsbenkova.sk77 31 015
ZŠ Cabajská 24. až 8.4.2016, Po–St od 14:30 do 17:30 hod., Štvrtok od 14:00 do 15:00 hod., Piatok od 12:30 do 14:00 hod.www.zscabajska.edupage.org77 20 040
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 64. až 8.4.2016 od 14 do 16:30 hod. v A pavilóne školywww.zszobor.edupage.org74 12 379
ZŠ Fatranská 144. až 6.4.2016 od 15 do 18:00 hod. a 7. až 8.4. od 15 do 16:00 hod.www.zsfatranskanr.sk65 86 045
ZŠ Krčméryho 24. až 8.4.2016 od 8 do 15:30 hod.www.zskrcmeryho.sk77 28 381
ZŠ Na Hôrke 304. až 8.4.2016 od 14. do 17:00 hod. www.zsnahorke.edupage.org77 32 964
ZŠ Nábrežie mládeže 54. až 8.4.2016 od 14 do 17:00 hod. v priestoroch malej budovy ZŠ Nábrežie mládeže v Nitrewww.zsnm.edupage.org65 54 538
ZŠ s MŠ Novozámocká 1294. až 7.4.2016 od 14 do 16:00 hod.www.zsmsnovozamocka.edupage.org74 15 211
ZŠ Ščasného 224. až 8.4.2016 od 8 do 16:30 hod.www.zsdrazovce.edupage.org65 62 145
ZŠ Škultétyho 14. až 8.4.2016 od 14 do 17:00 hod.www.zsskultetyhonitra.edupage.org65 18 946
ZŠ Topoľová 84. až 7.4.2016 (pondelok–štvrtok) od 14 do 16:30 hod., 8.4. (piatok) od 8 do 14:00 hod.www.zstopolovanr.edupage.org64 10 031
ZŠ Tulipánová 14. až 7.4.2016 od 14 do 17:00 hod., 8.4. od 8 do 14:00 hod.www.zstulipanova.edupage.org74 17 106Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk