2. septembra 2020 oficiálne začal školský rok 2020/2021. Do prvých ročníkov základných škôl bolo v Nitre zapísaných spolu 891 detí. Školy otvorili 41 tried prvého ročníka.

Školy, ktoré zatiaľ neotvorili školský rok sú ZŠ a MŠ sv. Gorazda a ZŠ sv. Marka v Nitre. Dôvodom je COVID-19. "Nitrianske biskupstvo prijalo informáciu o zistení ochorenia na COVID 19 u dvoch pedagogických zamestnancov zo ZŠ a MŠ sv. Gorazda a ZŠ sv. Marka v Nitre, a stotožnilo sa so zodpovednými krokmi a rozhodnutiami štatutárnych zástupkýň – riaditeliek oboch vzdelávacích zariadení, ktorých výsledkom je odklad otvorenia školského roka 2020 / 2021 na zatiaľ presne neurčený termín", uvádza biskupstvo na svojej FB stránke.

V Nitre máme 14 základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Nitra, 4 cirkevné a 2 súkromné základné školy.

Počet zapísaných žiakov podľa školských rokov:

2015/16: 838
2016/17: 878
2017/18: 793
2018/19: 810
2019/20: 892
2020/21: 891

Základná školaPočet žiakovZriaďovateľ
Beethovenova 412 štátna
Benkova 962 štátna
Cabajská 283 štátna
Fatranská 652 štátna
Kniežaťa Pribinu 531 štátna
Kráľa Svätopluka 419 štátna
Krčméryho 146 štátna
Na Hôrke 417 štátna
Nábrežie mládeže 815 štátna
Novozámocká 125 štátna
Sčasného 98 štátna
Škultétyho 465 štátna
Topoľová 536 štátna
Tulipánová 461 štátna
Základná škola s materskou školou sv. Gorazda 176 cirkevná
Základná škola sv. Marka 215 cirkevná
Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského 287 cirkevná
Základná škola sv. Svorada a Benedikta 306 cirkevná
Súkromná základná škola Makovičky 24 súkromná
Súkromná základná škola UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL 66 súkromnáMaterská školaZriaďovateľ
Novozámocká štátna
Nábrežie mládeže štátna
Okružná štátna
Piaristická štátna
Platanová štátna
Párovská štátna
Rázusova štátna
Staromlynská štátna
Topoľová štátna
Vansovej štátna
Za humnami štátna
Zvolenská štátna
Ľudovíta Okánika štátna
Čajkovského štátna
Nedbalová štátna
Štefánikova trieda štátna
Štiavnická štátna
Alexyho štátna
Bazovského štátna
Beethovenova štátna
Belopotockého štátna
Benkova štátna
Dolnočermánska štátna
Golianova štátna
Hospodárska štátna
Mostná štátna
Novomeského štátna
Materská škola svätých anjelov strážcov cirkevná
Základná škola s materskou školou svätého Gorazda cirkevná
Súkromná materská škola UNES súkromnáStredná školaZriaďovateľ
Stredná odborná škola stavebná štátna
Gymnázium štátna
Stredná športová škola ako organizačná zložka Spojenej školy štátna
Stredná priemyselná škola potravinárska ako organizačná zložka Spojenej školy štátna
Hotelová akadémia ako organizačná zložka Spojenej školy štátna
Stredisko praktického vyučovania pri SAD štátna
Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy štátna
Obchodná akadémia štátna
Stredná priemyselná škola stavebná štátna
Stredná odborná škola potravinárska štátna
Stredná odborná škola techniky a služieb štátna
Stredná odborná škola veterinárna štátna
Stredná zdravotnícka škola štátna
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická štátna
Gymnázium štátna
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu štátna
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského cirkevná
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda cirkevná
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA súkromná
Súkromné stredisko praktického vyučovania NITRAZDROJ súkromná
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej obchodnej akadémie - Kereskedelmi Magánakadémia - ako organizačnej zložky Súkromnej spojenej školy súkromná
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromného konzervatória súkromná
Súkromné konzervatórium súkromná
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS súkromnáZdroj: Ministerstvo školstva