ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre: všetko o škole- história, fakty, fotogaléria, kontakt


O škole: Základná škola Nábrežie mládeže oslávi budúci rok štyridsiate výročie svojej existencie. Jej brány sa prvý raz otvorili v septembri 1967. V počte žiakov patrí medzi tri najväčšie školy v Nitre. Navštevuje ju 750 žiakov a má 70 zamestnancov. Pedagogický zbor tvorí 55 ľudí. Podľa slov Ladislava Habalčíka, riaditeľa školy, najväčší prírast žiakov nastal na začiatku osemdesiatych rokov. Vtedy sa sem presunuli hokejové triedy zo ZŠ na Fatranskej ulici. Orientácia na šport a pohybové aktivity sa formovalo už od vzniku školy. Začiatok tohto školského roka slávnostne otvorili v novozrekonštruovanej budove. Jej slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v stredu 13. septembra. Mesto Nitra zrekonštruovalo Základnú školu na Nábreží Mládeže za 35 miliónov korún. Túto sumu schválili poslanci na marcovom zasadnutí zastupiteľstva a celá čiastka bola vydelená z tohtoročného rozpočtu. Na získanie finančnej čiastky škola splnila tri dôležité kritériá: počet žiakov nad 500, vek školy a úspešné výsledky posledného monitoringu žiakov deviateho ročníka Rekonštrukcia školy prebehla počas dvoch prázdninových mesiacov a práce boli ukončené v termíne, tak, aby nebol ohrozený začiatok školského roka. V hlavnej budove školy sú situované 3. – 9. ročníky, vo vedľajšej budove sa nachádzajú prvé a druhé ročníky. Tvorí ich šesť tried a navštevuje ich 130 žiakov.

Základná škola Nábrežie mládeže v Nitre- panorama

História školy: Prvý krát sa brány našej školy otvorili v roku 1967, kedy sa začalo s vyučovaním v 13-tich triedach, ktoré navštevovalo 389 žiakov. Vedomosti týmto žiakom odovzdávalo 19 pedagógov. Za viac ako 30 rokov sa situácia rôzne menila, počet žiakov rôzne kolísal, nikdy však neklesol pod počiatočný stav.
Dnes na škole pracuje 55 pedagógov, ktorí sa starajú o výchovu a vzdelávanie 788 žiakov rozdelených do 31 tried.
Typickou črtou našej školy s dlhoročnou tradíciou sú športové triedy. Zamerané sú na ľadový hokej a atletiku. V oboch oblastiach sa škola môže pochváliť mnohými úspechmi v rámci okresu, kraja i Slovenska.
Šport zďaleka nie je jedinou špecializáciou, pre ktorú sa môžu deti na našej škole rozhodnúť. Jazykovo nadaní žiaci nájdu uplatnenie v triedach z rozšíreným vyučovaním anglického a nemeckého jazyka už od prvého ročníka.
Najmladšou špecializáciou, zatiaľ iba vo forme nepovinných predmetov, ktorá je ešte stále v procese kreovania, je výučba práce s počítačom a informačnými technológiami.

Zameranie tried:

Triedy z rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka
Športovo hokejové triedy
Športovo atletické triedy
Triedy so zameraním na prácu s počítačom

Lokalita: Nábrežie mládeže 5, sídlisko Chrenová, Nitra
Rok založenia: 1967
Počet tried: 31
Počet žiakov: 788
Počet pedagógov: 55
Telefón: +421 37 6554538
Email školy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Webstránka školy: http://zsnm.edupage.org/

Logo školy:

Základná škola Nábrežie mládeže v Nitre- logo

Fotogaléria