Dňa 29. apríla 2011 sa v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre uskutočnilo tradičné podujatie Staviame my máje

Májová zeleň a stavanie májového stromu podľa tradície vyjadrovalo želanie roľníkov týkajúce sa sily a dobrého rastu všetkého rastlinstva. Preto zvyky, pri ktorých mali rozhodujúcu úlohu rastliny dostali názov májenie. Už aj v antike dávali Gréci, Rimania, Etruskovia na domy stromčeky ako ochranu pred zlými duchmi. Až v 15. storočí sa z tohto odvinul zvyk postaviť máj pred dom vyvoleného dievčaťa. Tento zvyk bol rozšírený na celom Slovensku, na stavanie mája sa používali rôzne druhy stromov – jedle, borovice, smreky, neskôr brezy. Aj zdobenie sa líšilo podľa lokality, najčastejšie sa zvykli obieliť kmene až po vrcholec a v korune použiť stuhy a šatky. Stavanie mája bolo spojené s mládeneckou slávnosťou „ohrávania mája“, ktorá sa konala deň, týždeň alebo dva týždne po postavení. Mládenci obchádzali s muzikou domy, spievali tradičné májové piesne a boli obdarovaní naturáliami či peniazmi na zábavu. V niektorých dedinách sa pretekali v šplhaní na obecné máje, kde bola zavesená fľaša pálenky alebo šatka dievčaťa. Tradícia stavania mája pretrvala dodnes na celom Slovensku.

Súčasťou tohto podujatia bolo otvorenie 26. prevádzkovej sezóny na Nitrianskej poľnej železnici, ktorú otvoril riaditeľ Agrokomplexu – Výstavníctvo Nitra Ing. Jozef Bučka symbolickým kľúčom. Na programe bola jazda parným vlakom a na detskom vláčiku. Pre návštevníkov bola sprístupnená nová stála expozícia v budove historickej školy – „Učebnice a učebné pomôcky“ a predĺžená výstava „Na prvej koľaji pozor!“. Pozornosť nielen tých najmenších pritiahli ovečky v košiari.

Na podujatí sa zúčastilo 500 návštevníkov – najmä deti materských a základných škôl z Nitry.

Fotogaléria

Zdroj: Mgr. Marianna Hričová, Slov. poľnohospodárske múzeum v Nitre, foto Bc. Mário Katrinec