Druhý ročník podujatia už dnes 27.5.!!!Noc kostolov 2011 v Nitre

27. mája o 18:00

www.nockostolov.sk

Druhý ročník podujatia kostolov otvorených pre verejnosť v Nitre. V Nitre budú návštevníkom Noci kostolov k dispozícii v desiatich otvorených kostoloch, pridávajú sa aj evanjelici a reformovaná kresťanská cirkev. V prihlásených kostoloch si záujemcovia budú môcť vypočuť koncert speváckeho zboru, zúčastniť sa umelecko-duchovného pásma mladých či rozprávania o reholi piaristov na Slovensku. Jeden z kostolov otvorí svoje krypty, návštevníci môžu absolvovať aj večerný výstup ku kostolíku v Dražovciach.

:::Noc kostolov 2010 Nitra - FOTOGALÉRIA:::

Kostoly v Nitre zapojené do akcie:

KOMPLETNÝ PROGRAM TU

Nitra, Dražovce, Kostol sv. Michala archanjela Nitra:

17:50 - 18:00 Zvonenie zvonov
19:30 - 00:00 Večerný výstup ku kostolíku a jeho prehliadka / zraz pri soche sv. Anny na konci ulice Ambrova v Dražovciach

Evanjelický kostol Ducha svätého Nitra, Ul. Andreja Sládkoviča č. 12:

17:50 - 18:00 Zvonenie zvonov
19:00 - 21:00 Vystúpenie Nitrianskeho evanjelického spevokolu a sólistov
19:00 - 21:00 Prezentácia zo života a služby Cirkevného zboru ECAV v Nitre
19:00 - 21:00 Prezentácia činnosti Zborovej diakonie a Občianskeho združenia Pavla Valáška
19:00 - 21:00 Prednáška o dejinách Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku a Cirkevného zboru ECAV v Nitre
19:00 - 24:00 Možnosť zdrama dostať kresťanské brožúrky a tlačoviny Cirkevného zboru ECAV v Nitre
21:00 - 22:00 Koncert chvál hudobnej skupiny Spasení
22:00 - 23:00 Organový koncert (Tomáš Berecz)

Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma, Nitriansky hrad:

17:50 - 18:00 Zvonenie zvonov
18:00 - 19:00 Ekumenická pobožnosť, koncert katedrálneho spevokolu Emerám
19:30 - 21:00 Koncert speváckeho zboru Nitria
21:00 - 22:00 Prehliadka katedrály

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária, Nitra:

17:50 - 18:00 Zvonenie zvonov
18:30 - 19:00 Modlitba sv. ruženca
19:00 - 20:00 Sv.omša
20:00 - 21:00 Premietanie prezentácie kostola
21:00 - 00:00 Predstavenie kostola s diskusiou
21:00 - 00:00 Premietanie prezentácie kostola

Kostol Navštívenia Panny Márie, Farská ulica, Kláštor:

17:50 - 18:00 Zvonenie zvonov
18:00 - 19:00 Prehliadka krýpt
19:00 - 20:00 Prehliadka krýpt
20:00 - 21:00 Prehliadka krýpt
21:00 - 22:00 Prehliadka krýpt
22:00 - 23:00 Prehliadka krýpt

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, Fraňa Mojtu 10, Dolné mesto:

17:50 - 18:00 Zvonenie zvonov
19:30 - 20:00 Sakrálna hudba spojená s čítaním z Písma Svätého
20:00 - 21:00 Prehliadka výstavy o dejinách reformovaného zboru v Nitre s výkladom v maďarskom jazyku
21:00 - 22:00 Prehliadka výstavy o dejinách reformovaného zboru v Nitre s výkladom v slovenskom jazyku
22:00 - 24:00 Voľná prehliadka kostola, výstavy, archívnych dokumentov

Kostol sv. Martina Nitra, Chrenovská 25, Chrenová:

17:50 - 18:00 Zvonenie zvonov
18:00 - 22:00 Tiché prehliadky s podfarbením gregoriánskej hudby

Kostol sv. Štefana kráľa, Párovce, Dolné mesto:

17:50 - 18:00 Zvonenie zvonov
19:00 - 20:00 Prezentácia chrámu – história
20:00 - 22:00 Gréckokatolícka liturgická hudba, priestor na rozhovor
20:00 - 21:00 Gréckokatolícka liturgia-oboznámenie
21:00 - 22:00 Ikony-teológia ikon-vysvetlenie
22:00 - 24:00 Diskusia

Kostol sv. Urbana, Nitra - Zobor:

18:00 - 18:45 Sv. omša
19:00 - 20:00 Organové variácie v podaní farských organistov
19:00 - 21:00 Tiché prehliadky kostola

Piaristický kostol sv. Ladislava, Piaristická ulica:

17:50 - 18:00 Zvonenie zvonov
18:00 - 18:45 Sv. omša
19:00 - 20:00 História kostola a súčasný stav počas obnovy chrámu
20:00 - 21:00 Fire hearts (umelecko – duchovné pásmo mladých)
21:00 - 21:30 Rehoľa piaristov na Slovensku a vo svete
21:30 - 22:15 Godʹs time (modlitba chvál)
22:15 - 22:30 Adorácia
22:30 - 00:00 Záverečné požehnanie

Zdroj: www.nockostolov.sk, foto titulka Juraj Kuracina - Nitrafoto