Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre prezentuje po 18. krát exponáty zo svojich zbierok na Medzinárodnom strojárskom veľtrhuVýstavu „Hasičská technika kedysi“ môžete vidieť na vonkajšej ploche pred pavilónom M4 vo výstavnom areáli Agrokomplexu Nitra počas 18. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (24.-27.5.2011) v čase od 9.00 do 18.00 hod.

Odborní garanti Ing. Wáclav Gidaszewski a Peter Kováčik pripravili v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z obcí Veľké Uherce, Ivanka pri Nitre a Svätoplukovo jedinečnú expozíciu historickej hasičskej techniky. Za túto expozíciu získali počas slávnostného udeľovania cien strojárskeho veľtrhu čestné uznanie.

Na výstave je prezentovaných 14 exponátov, z ktorých 9 patrí do zbierok Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Najstarším strojom je ručná záprahová striekačka pochádzajúca z obce Horný Almáš z r. 1880, ktorú musia uviesť do prevádzky 5 hasiči – 4 pumpujúci vodu a jeden obsluhujúci hadicu so striekačkou. Ukážky funkčnosti tohto typu striekačky sú prezentované na mladšom type pochádzajúcom z obce Dolné Obdokovce z r. 1935.

Unikátom je funkčná parná striekačka z r. 1883 od viedenského výrobcu hasičských strojov Wilhelma Knausta. Spločnosť na výrobu hasiacich strojov a zariadení existovala v rokoch 1822-1938, v r. 1883 vyrobila iba 3 modely trojvalcovej hasičskej striekačky so vstrekovaním pary. Jednu z nich zakúpila továreň na ohýbaný nábytok bratov Thonetovcov vo Veľkých Uherciach do dobrovoľného továrenského hasičského zboru, ktorú neskôr v r. 1928 odkúpila obec Veľké Uherce do dobrovoľného hasičského zboru obce, kde je udržiavaná vo funkčnom stave dodnes. Zaujímavosťou je, že bola použitá pri požiari cukrovaru Karola Stummera v Továrnikoch v r. 1929 a požiari Bojnického zámku v r. 1950.

Ďalšími exponátmi na výstave sú hasičské automobily: AS 16 - Praga RN z r. 1948 od DHZ Svätoplukovo, Škoda 706 RTPH z r. 1981 a DVS 12 – AVIA A 31 z r. 1989 od DHZ Ivanka pri Nitre, TATRA T 805 so striekačkou PS 8 z r. 1959 , ZIL 157 – AR 37 z r. 1967. Súčasťou programu sú aj ukážky prenosnej motorovej striekačky PS-8 z r. 1958 od DHZ Ivanka pri Nitre a ďalšie zaujímavosti – ručný hasiaci prístroj zo začiatku 20. storočia Prometeus, ručná hasičská pumpa, smolované hasičské vedro z napoleonských čias a historický hasičský drevený hák.

Fotogaléria

Zdroj: Slovenské Poľnohospodárske Múzeum v Nitre