Cieľom podujatia je spropagovať výnimočné priestory Horného mesta z hľadiska záhradnej architektúry a rozšíriť ponuku mesta pre cestovný ruch

NITRA 9. júna (SITA) - Záhrady Horného mesta v Nitre otvoria cez víkend pre verejnosť. V sobotu a nedeľu od 14:00 do 18:00 sa budú môcť záujemcovia poprechádzať po inak neprístupných biskupských záhradách na Nitrianskom hrade, z ktorých je jedinečný výhľad na mesto. Na nádvorí Krajského pamiatkového úradu v Nitre na Námestí Jána Pavla II. bude pripravený kultúrny program. O 16:00 bude hodinová prehliadka s odborným výkladom.

Panoráma Nitry z Nitrianskeho hradu

Štvrtý ročník Dní otvorených dverí do záhrad Horného mesta organizuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu v spolupráci s mestom, pamiatkovým úradom, krajom a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. Cieľom podujatia je spropagovať výnimočné priestory Horného mesta z hľadiska záhradnej architektúry a rozšíriť ponuku mesta pre cestovný ruch. Zároveň má zvýšiť informovanosť občanov o jedinečnosti mesta z hľadiska historickej zelene, nadviazať spoluprácu s majiteľmi záhrad a pomôcť im pri rekonštrukciách súčasných nevhodných úprav. Novinkou tohtoročného podujatia bude informačná brožúra s mapou, fotografiami a históriou jednotlivých záhrad.

Otvorené záhrady Horného mesta 2010 - reportáž

Otvorené záhrady Horného mesta 2011 plagát

Akciou sa Nitra zapája do medzinárodného podujatia otvorených dverí historických záhrad, ktoré sa každoročne koná v Londýne, Prahe a tento rok aj v Bratislave a iných mestách v Európe. „Sme toho názoru, že prezentácia hodnôt kultúrneho a historického dedičstva prispieva k výchove ľudí vážiť si vlastnú históriu, zároveň posilňuje pocit hrdosti na jedinečné hodnoty mesta, kde žijú,“ povedal predseda Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu Zoltán Balko.

Fotogaléria z roku 2010

Zdroj: (SITA, mp;mt), 201106090226, fotografie Nitralive.sk, plagát www.nitra.sk