Tisíce veriacich si prišli uctiť slovanských vierozvestov

V utorok sa na Nitrianskom hrade konala národná púť, ktorou si tisíce veriacich pripomenuli odkaz svätých Cyrila a Metoda. Slávnostnú bohoslužbu celebroval sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ. Na bohoslužbe boli prítomní aj prezident SR Ivan Gašparovič, predstavitelia vlády, primátor mesta Nitra Jozef Dvonč a iní predstavitelia politického a kultúrneho života. Bohoslužbu v priamom prenose prenášala aj STV.

V homílii arcibiskup označil svätých Cyrila a Metoda za jedných z mála osobností, ktoré nás spájajú, a ktorých odkaz pretrváva až dodnes. Ich význam nespočíva len v písme a kultúre, ktorú priniesli, ale aj v šírení kresťanstva. Zároveň však dodal, že napriek kresťanskej tradícii sa dnešné morálne a právne hodnoty vzďaľujú od posolstva, ktoré tu vierozvestovia zanechali.

Národná púť na Nitrianskom hrade  poklepanie nového zvona


Pútnikom sa prihovoril aj prezident Gašparovič, ktorý pretrvávajúcu úctu k svätým Cyrilovi a Metodovi považuje za signál zachovania si štátnosti počas krutej histórie, ktorého výsledkom je dnešok. Svoj blahoprajný pozdrav Slovákom prostredníctvom telegramu poslal aj pápež Benedikt XVI., ktorý by mal navštíviť Nitru budúci rok na pozvanie ministra zahraničných vecí Mikuláša Dzurindu.

Po slávnostnej bohoslužbe požehnal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák nový zvon, ktorý bude inštalovaný k trom starším katedrálnym zvonom. Slávnosti boli zároveň spojené aj s oslavou 900. výročia prvej Zoborskej listiny.

Fotogaléria

Zdroj: Nitralive.sk, foto Ján Macák