Nitrianske univerzitné dni UKF 2023
Dies Universitatum Nitriensium UKF 2023


V dňoch 18. apríla – 9. mája Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre organizuje tradičné podujatie Nitrianske univerzitné dni UKF (NUD). Spoluorganizátormi NUD UKF 2023 sú Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Študentský parlament UKF v Nitre.

NUD UKF 2023 predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne na prelome apríla a mája konajú na UKF a v uliciach mesta Nitra. Záštitu nad aktuálnym XXI. ročníkom prevzali Libor Vozár, rektor UKF v Nitre, Branislav Becík, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, a Marek Hattas, primátor mesta Nitra.

Program NUD UKF 2023 ponúka takmer 30 zaujímavých podujatí – workshopy, prednášky, prezentácie, besedy, konferencie, katedrové kolá Študentskej vedeckej odbornej činnosti, diskusie, zábavné súťaže a kvízy, premietanie filmov, hudobné a športové podujatia... Za všetky spomenieme napr. obľúbený hudobný ŠPUKFEST na Svätoplukovom námestí, výstup na Zobor, Dni hispánskej kultúry, PartyBus, prednášku s besedou o Indii, premietanie open-air filmov, malý futbalík na ihrisku pri Decathlone či Bye bye semester party pred internátom Zobor.

Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky NUD v rokoch 2003 – 2022 s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených subjektov. Ďalším, nemenej dôležitým cieľom, je reprezentácia UKF v Nitre navonok vo vzťahu k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí.

Nitrianske univerzitné dni UKF 2023